Kako jednostavno ucrtavati azimute, kurseve, stajnice i sl. na pomorsku kartu? Za te poslove navigatori imaju klizna paralelna ravnala, Hurstov ili Douglasov kutomjer i druga pomagala, ali da budemo što praktičniji, mi ćemo se služiti nautičkim trokutom kojim se služe i profesionalci. Nautički trokut nije zapravo ništa drugo doli pravokutni trokut-kutomjer koji koristimo tako da središnju točku hipotenuze koja prati neki smjer na nautičkoj karti, postavimo na polaznu točku zemljopisne dužine toga stvarnog ili zamišljenog puta.

Vrijednost koju očitamo na mjestu gdje donji dio našeg polaznog meridijana ili sjeverojužnice siječe trokut-kutomjer, kazuje koliki je kut između sjevernog kraja meridijana i smjera hipotenuze (kursa, azimuta, stajnice). Drugi trokut ili ravnalo koristimo za paralelno premještanje prvog trokuta.

A sada, razjasnimo i druge termine. Azimut je arapska riječ za kut između sjeverojužnice s koje gledamo i azimutne linije, odnosno linije između nas (ili našeg zamišljenog položaja) i nekog terestričkog ili nebeskog objekta.

Kurs je, najjednostavnije rečeno, kut u horizontu između sjeverojužnice na kojoj se nalazimo (ili stojeći nad kartom zamišljamo da se nalazimo) i kursne linije, linije kretanja broda.

Stajnica je linija mogućih pozicija broda u odnosu na neki izabrani objekt, a stvarnu poziciju pokazuje sjecište dviju ili više stajnica.

U našem slučaju dobivamo je smjeranjem poznatih objekata uz pomoć pomičnog smjernog kompasa ili posebne smjerne ploče koja na većim brodovima služi za mjerenje horizontalnih kuteva.

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top