Spuštanje jedara

Budući da na kraju svakog jedrenja treba složiti jedra i pospremiti jedrilicu, naučimo i to. Jedrilicu će nam još ovaj put privezati instruktor, a mi ćemo se tom poslu posvetiti sljedeći put kad budemo obrađivali privez i odvez. Jedreći prema privezu, prvo spuštamo letno jedro te ostavljamo dovoljno vremena za uredno slaganje glavnog jedra. Letno jedro ili flok možemo spustiti na tri načina.

Prvi je način da kormilar prihvati ravno u vjetar, član posade otpusti podigač, a mornar na pramcu spusti flok na pramac.

Drugi način je da kormilar otpadne do sasvim niz vjetar, pa u trenu kad flok uđe pod zavjetrinu glavnog jedra otpustimo podigač, a mornar na pramcu, povlačeći flok za zadnji porub, složi sve na palubi.

Treći način je i najteži, a koristimo ga kad moramo spustiti flok bez mogućnosti okretanja jedrilice. U ovom slučaju pošaljemo jednog mornara na vrh pramca, a drugog postavimo na zadnji porub. U trenutku kad slobodni član posade otpusti podigač, ostala dvojica istovremeno povlače i slažu flok na palubi. Spuštanje jedra za razliku od spuštanja floka moramo izvesti okrenuvši brod pramcem u vjetar. Na ovaj način jedro leprša bez snage te otpuštanjem podigača samo pada na palubu.

⇑ Prilikom kruženja ili bilo kakve manovre, kormilar je zadužen da sve izmjene kursa izvede postepeno i s jasnom najavom, da bi mornari mogli pravovremeno izvršiti svoje obaveze

U slučaju privezivanja na jedra moramo voditi računa da jedro spustimo tek kad imamo dovoljno brzine da do priveza dođemo. Brzina je najvažnija da bi nas kormilo uopće slušalo. O privezu sljedeći put, a sada se pripremite, jer spuštamo jedro!

  • Nategnite podigač buma (gondolijeru) da nam drži bum u zra-ku nakon otpuštanja podigača, a ako vaš brod nema gondolijeru ili teleskopski priteg buma (vang), postavite jednog mornara da u toku spuštanja pridržava bum.
  • Zatvorite glavni ulaz u potpalublje da biste bili sigurni da nitko neće propasti kroz ulaz tijekom spuštanja jedra.
  • Otpuštajte podigač dok ostali članovi posade vuku jedro niz jarbol. Cijelo vrijeme, sve dok jedro potpuno ne spustimo, treba držati pramac u vjetar da se jedro ne bi napuhalo. Zapamtite, da bismo ga spustili, jedro mora lepršati bez ikakve snage.

⇑ Izmjena prednjih jedara u regatama često može biti presudna manovra u kojoj se odlučuje o konačnom plasmanu. U tim trenucima, dobro uigrana posada u stanju je steći prednost i nad nekoliko suparničkih jedrilica

 

...i slaganje

Nakon spuštanja i napornog dana, slijedi nam slaganje jedara i posprema palubne opreme. Jedro slažemo prvenstveno da bismo ga zaštitili od sunca i nepotrebnog prelamanja kojemu slabi materijal.
Slažemo ga paralelnim zahvatima na bumu, moramo paziti da nam letve budu složene paralelno s bumom i da u svakom sloju uhvatimo istu širinu koju možemo prekriti navlakom.
Uredno složeno jedro slika je i prilika posade, duže traje i neće vas izdati kada je najpotrebnije. Ako jedro skidate s buma na duže vrijeme, a pogotovo ako su posrijedi regatna jedra od posebnih materijala, možete ga i zarolati izvadite li prethodno letvice iz džepova.

Jednako se slažu flokovi i genove.

⇑ Shema pravilnog preklapanja letnoga jedra prilikom slaganja

Vodite računa da letna jedra više vlaži more i da ih je s vremena na vrijeme potrebno oprati u slatkoj vodi te dobro osušiti. Jedra su bit jedrilice, o njima ovisi brzina i sigurnost, a pravi se jedriličari prepoznaju i po brizi o svojim jedrima.
Jedreći dugo u Fincu naučio sam da regatno kevlar jedro traje samo trideset sati jedrenja. Isto takvo jedro piše svoje radne sate stoji li na visokoj temperaturi i ispod tende za sunce, što je čest slučaj s jedrima regatnih krstaša. Takvo jedro na regatnom krstašu veličine 12 metara košta kao omanji gradski automobil. Ako ga dva puta ne složite i ne stavite u potpalublje, razbili ste potpuno novi gradski automobil, i to bez brze vožnje. Sve je na Vama, budite pravi mornari.
Slaganjem jedara nismo gotovi, bila bi sramota iskrcati se s broda dok ne složite podigače oko vitla, škote i škotine i dok brod, kako Englezi običavaju kazati, ne bude ship shape, odnosno dok niste sigurni da je sve složeno i spremno za brzo isplovljavanje u slučaju nenadane nevere ili promjene vjetra na vezu.

⇑ Na slici vidimo dosjetljive mornare škole jedrenja koji koriste bum jedrilice da bi olakšali slaganje floka i dobili na prostoru kojega u ovome poslu uvijek nedostaje

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top