Sidro, uževlje i okovi moraju biti jaki da izdrže brod koji sidrite.

  • Po mogućnosti izaberite sidro koje dobro drži na vrsti dna na koje sidrite.
  • Mornar na pramcu priprema sidro, odnosno sidreni mehanizam, za bacanje sidra.
  • Kormilar lagano zaustavlja brod i okreće ga pramcem u vjetar, a čovjek na pramcu spušta sidro do razine mora.
  • Nakon zaustavljanja broda pramcem u vjetar, kormilar izdaje naredbu: Obori sidro!, sidro s pramca spuštamo na dno uz odgovor: Sidro u moru!, te kasnije: Sidro na dnu!
  • Kormilar lagano vozi krmom unatrag, mornar na pramcu lagano spušta sidrenjak i promatra ga pa kada uoči da sidrenjak vibrira, obavještava kormilara povikom: Sidro ore!
  • U trenutku kad čovjek na pramcu izmjeri da ima dovoljno lanca odnosno konopa u moru, lagano zadrži sidro te sačeka da se lanac ili konop prestane tresti, a onda uzvikuje: Sidro drži! ili Sidro uhvatilo! te nastavlja ispuštati sidrenjak.
  • Kad kormilar procijeni da se brod nalazi na položaju koji je predvidio, izdaje naredbu: Sidro zadrži! i brod se smiruje na sidrištu.
  • Na pramcu se ističu signali sidrenja: po danu crna kugla, a po noći bijelo sidreno svjetlo vidljivo iz svih smjerova.

⇑ Kod manjih i sportskih jedrilica gdje je sidreno vitlo suvišan dio opreme, mornar s pramca baca sidro tek nakon što kormilar izabere ispravnu poziciju u odnosu na obalu i vjetar koji puše

 

Na kraju, želimo napomenuti: ako se sidrite s namjerom da krmu privežete na obalu, udaljenost od obale na kojoj ćete baciti sidro mjerite i prema dubini dna. Pritom sidro treba baciti na udaljenosti najmanje 5-6 duljina broda.
Ako ste odlučili sidriti s dva sidra, savjetujemo vam da bacite oba s pramca i to pod kutom od otprilike 25 stupnjeva, da bi se brod ipak postavljao pramcem u vjetar. Ako niste sigurni da će vaše drugo sidro dobro držati na dnu ispod vas, bacite ga radije na sidrenom vezu prvoga i to nekih 10 m iza prvog sidra, čije ćete držanje time dodatno učvrstiti.

⇑ Postupak sidrenja uz pomoć jedrilja jedna je od najljepših jedriličarskih manovri

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top