Sada ste već usvojili osnove terestričke navigacije i u ovom dijelu o navigaciji ostaje vam još naučiti kako ćete izbjeći sudar na moru.

Osim što su bitna za samu sigurnost povidbe, pravila o izbjegavanju sudara jedriličarima su značajna i stoga što su povezana s regatnim pravilima. No, do onih uzbudljivih trenutaka koje nam donose natjecanja još nismo došli, premda vam ni to nije više jako daleko.

Pritom treba znati da nije uvijek po onoj narodnoj: tko je jači, taj tlači. Zapravo, ako i “tlači”, to ne čini namjerno.

Osobno sam, kao profesionalni pomorac, upravljao velikim trgovačkim brodom i, vjerujte, najveći problem su mi ponekad predstavljale jedrilice i druga manja plovila. Morate znati da onaj tko upravlja velikim brodom odozgo s komandnog mosta, a to ponekad znači sa 20 i više metara iznad razine mora, najlošije zapaža upravo u trenutku kad vi u malom plovilu vjerujete da vas sigurno vidi. Pogled na vas ispod zaklanjaju mu vlastiti pramac, dijelovi palubne opreme, kontejneri ili dizalice. Drugo, na radaru postoje i mrtvi kutevi, odnosno vaša se mala i najčešće plastična jedrilica na zaslonu radara gotovo i ne nazire, a ako ju radar i registrira, filteri koji smanjuju smetnje izazvane valovima i padalinama (tzv. antirain i anti-sea clutters) nerijetko vaš odjek potpuno poništavaju.

Osim toga, velik je brod u izbjegavanju često ograničen plovnom vodom, drugim riječima izvan svoje rute nema dovoljno dubine ili možda u daljini ima drugi veliki brod koji mora izbjegavati, a vi ga bez radara zbog lošije vidljivosti uopće ne vidite.

⇑ Na slici vidimo kako prva jedrilica, jedrilica u privjetrini želeći okrenuti oznaku privjetrine što prije, oduzima pravo puta preklopljenoj zavjetrinskoj jedrilici. Lakši, a ponekad i teži sudari sa štetom često se događaju u žaru utrke, prilikom nepoštivanja regatnih pravila koja se u dijelu izbjegavanja sudara slažu s uobičajenim pomorskim pravilima o izbjegavanju brodova na jedra. Sama regatna pravila razrađuju ova osnovna pravila u poglavlju od punih petnaestak stranica.

Dakle, mnogo argumenata u korist “onog velikog” govori da se manja povila trebaju sklanjati velikima i izbjegavati nevolju. Na kraju krajeva, i statistike svjedoče o tragičnim posljedicama “bliskih susreta” velikih i malih. Događalo se već da poznata jedriličarska imena “nestaju” u noći negdje na oceanu i to često upravo u blizini uobičajenih plovnih puteva velikih brodova. Zbog toga ne budite “slabiji ovan na brvnu”, već slijedite pravila izbjegavanja sudara, a poduzmite i ostalo što je potrebno da do sudara ne dođe, čak i ako niste sigurni da ste vi dužni nešto napraviti.

 

Pokažite namjere

Prvo i osnovno je da na vrijeme nagovijestite manovru koju namjeravate učiniti. Stoga, kako i samo pomorsko pravo definira, obavite izbjegavanje “s pažnjom prosječno dobrog pomorca”, odnosno započnite manovru jasno i na vrijeme da bi onaj drugi shvatio koja je vaša nakana. Jedrilicama se, osobito ljeti, nerijetko događa da budu na meti neodgovornih gliseraša koji iz neke bolesne želje za dokazivanjem prilaze jako blizu. U tom slučaju, ako je moguće, uklonite se što ranije ili pak ostanite mirni i na kursu kako biste lakomislenom “šoferu” glisera pružili priliku da skrene na vrijeme; takvog zbunjenka koji očito ne zna što je pomorska etika, a vrlo je vjerojatno da nije baš najbolje upućen ni u pomorska pravila, ne treba dodatno zbunjivati.

Pravila su sljedeća: 

  • Plovi li prema vama veliki brod, a njemu je sigurno teže manovrirati nego vama, krenite u izbjegavanje na vrijeme i bez dvoumljenja.
  • U ostalim slučajevima, kad se susrećete s brodom koji je po veličini i namjeni sličniji vašem brodu, postupite isključivo onako kako nalažu pravila o izbjegavanju sudara na moru.

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top