Navigacijska brodska svjetla - ona koja u noćnoj plovidbi moraju obavezno biti upaljena - zbog prethodno spomenutih pravila, postavljena su pod odgovarajućim kutevima u odnosu na uzdužnicu broda. Crveno pokriva sektor od 112,5 stupnjeva po lijevom, a zeleno od 112,5 stupnjeva po desnom boku.

Sektor jarbolnog svjetla, s kutem od 225 stupnjeva, preklapa se sa sektorima obaju bočnih svjetala. Krmeno svjetlo vidi se samo po krmi broda u sektoru od 135 stupnjeva. Pravila o izbjegavanju sudara nastojao sam objasniti tako da ih lakše upamtite. Ako u nešto niste sigurni, pročitajte ih iznova ili pitajte.

Ponekad, naravno, možete postupiti i po zdravoj logici. Na primjer, ako se dva broda susreću u protukursu, ali im se kursevi ne sijeku, mogu se mimoići i desnim bokovima (green to green). No, dvojite li imalo oko toga što je pravilno, postupite na vrijeme i odlučno po pravilima o izbjegavanju sudara.

I upamtite, bilo da zapovijedate mamut-tankerom bilo da ste na kormilu male obalne jedrilice, vaša je odgovornost u poznavanju zakona jednaka.

⇑ U noćnoj plovidbi pomažu nam navigacijska svjetla po kojima znamo smjer plovidbe brodova do nas. Zapamtite: crveno i zeleno - susjedni brod plovi na vas; crveno i bijelo - ukrštate se s brodom koji vidite preko desnog boka, izbjegavajte ga; zeleno i bijelo - susjedni brod vidi vas preko desnog boka, nastavite vožnju, on treba izbjegavati vas; bijelo svijetlo - susjedni brod vidite u krmu, ide istim smjerom.

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top