Recepti za sigurno kruženje

Kod kruženja ili pojlabande, kako jedriličari u Splitu običavaju kazati, valja biti oprezan jer će glavno jedro, ako ga ne kontrolirate, prelazeći na drugu stranu rušiti sve pred sobom. Kruženje, po definiciji, okretanje je jedrilice krmom preko smjera vjetra s istovremenim prebacivanjem jedara na drugi bok jedrilice. No, da bih vam ilustrirao kako to nije uvijek lako izvesti, ispričat ću vam doživljaj s natjecanja u olimpijskoj klasi Laser. U Hyèreskom zaljevu jedrili smo čuvenu predolimpijsku regatu pri mistralu brzine 35 čvorova. U tako jakoj regati i po vjetru takve snage, borba je, naravno, bila jako “bliska”. Na plutaču oko koje smo mijenjali kurs niz vjetar došao sam u vodećoj grupi s desetak jedrilica. Neposredno prije plutače, usred manovre kruženja, među nas se sručio jak udar vjetra. Jureći u punoj brzini među prevrnutim konkurentima s kobilicama u zraku, hvatao sam zrak pred presudni trenutak prebacivanja jedra na drugi bok, baš kao košarkaš uoči slobodnog udarca. Nagli udar vjetra i skučen prostor natjerali su me na preuranjenu manovru te sam se i sam našao u zapjenjenom moru. Tragikomičan je bio trenutak kad sam izronivši, ugledao posljednji brod iz grupe kako se prevrće na potpuno jednak način. Nakon male stanke poispravljali smo lasere i nastavili utrku, a prizor je ovjekovječio i objavio lokalni fotograf uz komentar: “Neka me Bog spasi na plutači kruženja!” Kruženje na većim i stabilnim krstašima nije tako opasna manovra, ali pri jačem vjetru nisu rijetki slučajevi da se zbog loše izvedenog kruženja paraju jedra i lome jarboli, da ljudi padaju u more, a ponetko razbije glavu. Budući da je naša zadaća da vas na ovim stranicama naučimo jedriti, a ne da vas odbijemo od jedrenja, ove priče služe samo tome da privučemo vašu pažnju, ukažemo vam na moguće probleme i uputimo vas kako ih izbjeći.

⇑  Na slici vidimo probleme nekontroliranog prihvaćanja sa spinakerom uslijed lošeg rada nedovoljno pripremljene posade škole jedrenja. Nakon manovre podizanja spinakera ili kruženja, jedra postaju naglo izložena vjetru te stvaraju efekt trkaćeg motora na autu ili motociklu. Naglim dodavanjem gasa na takvom automobilu, vozilo pogonskim kotačima pleše po cesti, a vozač muku muči s uspostavljanjem pravilnog smjera kretanja. Isto se događa i školskoj jedrilici na slici. Posada nespremna za jedrenje po jačem vjetru sa spinakerom ne uspostavlja ravnotežu jedrilice pomicanjem težine u privjetrinu. Istovremeno, nema laganog popuštanja jedra ili zavjetrinske škotine spinakera i brod uslijed naglo naraslih sila naginjanja-prihvaćanja bježi u vjetar. Niti potpun otklon kormila u lijevo ne pomaže (vidi brazdu). Zapamtite, kormilari se jedrima i težinom posade, a ne samo kormilom. Sada ste na trkama!


Nevolje s kruženjem

Pa što se to kod kruženja javlja kao problem? Kod kruženja jedra nikada ne gube snagu. Ako mu dozvolite, glavno jedro prilikom promjene smjera plovidbe nekontrolirano prelazi na drugu stranu i ruši sve pred sobom. Prilikom zaustavljanja na sada novom zavjetrinskom križu jarbola, s obzirom na silu udara može se pokidati jedro, a u gorim slučajevima slomit će se križ, što može izazvati i pucanje jarbola. Drugi problem koji se javlja kod nekontroliranog kruženja jest bježanje jedrilice pramcem u privjetrinsku stranu sve do trenutka kad jedrilica ne izgubi brzinu zaustavivši se točno pramcem u vjetar. Pri tome dolazi i do naglog naginjanja.
Da nam se ovakve stvari ne bi događale, postoji nekoliko trikova koji nam ovu, na krstašu relativno bezopasnu manovru, znatno pojednostavljuju.
Najvažnije je skratiti putanju buma glavnog jedra. To najlakše radimo tako da nešto duže zadržimo jedrilicu u kursu točno niz vjetar dajući priliku mornaru na škoti da jedro pritegne gotovo u sredinu broda. Na ovaj način stabilizirali smo jedrilicu na smjeru točno niz vjetar, i što je još važnije, znatno smo smanjili zalet jedra na novu zavjetrinsku stranu. Nakon što zadnji porub jedra napravi trzaj, uslijed udara vjetra sa sada nove privjetrinske strane i počne prebacivati jedro, popuštamo prije nategnutu škotu amortizirajući udar jedra u pripone. Onaj tko je na kormilu mora paziti da sve promjene kursa izvodi lagano kako bi mornar na škoti jedra imao dovoljno vremena za rad, a ispred jedrilice niz vjetar ne smije biti zapreke koja bi omela manovru.


Pojlaabanda idee!

Sada smo objasnili što sve treba napraviti i što je sve moguće, i dosta je filozofije jer krećemo. Pojlabanda ide!

  • Kormilar zapovijeda: “Pripremite se za kruženje!”, kontrolira je li netko u radijusu buma i lagano okreće jedrilicu u smjer sasvim niz vjetar.
  • Posada se miče dolje ili u stranu izvan dosega buma, ostavlja dovoljno prostora u kokpitu za mornara koji već lagano priteže škotu glavnog jedra privlačeći bum u sredinu, ostatak posade prebacuje letno jedro na drugi bok u “leptir” i uzvraća: “Spremni za kruženje.”
  • Kormilar: “Idemo, kruženje!” Daje dodatni impuls kormilom prebacujući krmu preko vjetra. Mornar na škoti jedra nakon udara i prijelaza jedra brzo popušta škotu i amortizira prelet jedra na novi bok.
  • Kad se krstaš smiri na novim uzdama (bez bježanja u privjetrinu), kormilar daje posadi zapovijedi o razmještaju i položaju jedrilja za novi kurs te lagano okreće u novi smjer.

Vjerujte, ako ovako izvježbate kruženje i ne podlegnete lažnom osjećaju zatišja pri jedrenju niz vjetar, manovra će vam uspjeti i po jačem vjetru. Ipak, u jedrenju pod ekstremnijim uvjetima, postoji nekoliko načina za izbjegavanje posljedica lošeg kruženja.


Kinesko kruženje - Chinese Gybe

Ova priča baš i nema neke veze s Kinom, nego s upravljanjem velikim uzobalnim baržama, koje su najčešće bile opremljene velikim sošnim jedrima respektabilnih površina. Da bi se pri jakom vjetru napravilo kruženje teškim brodom, koji po stabilnosti i tromosti možemo uspoređivati gotovo s plutajućim pontonom, i to uz pomoć jedra čija je površina u kvadratnim metrima najčešće prelazila brojku 100, bila je potrebna naročita vještina. Možete zamisliti kakav je udar izazivalo zaustavljeno ogromno jedro nakon kruženja i preleta teškog deblenjaka s jedne strane na drugu.
Da bi izbjegli štetu, dosjetili su se naglom kruženju bez pritezanja škote ogromnog jedra. Pri ovakvoj manovri važno je bilo okrenuti brod što brže pramcem što bliže vjetru na novim uzdama. Ako vam uspije ovako nagli okret pramcem prema vjetru za vrijeme prelaženja buma, jedro će se upravo zahvaljujući novom smjeru vjetra zaustaviti i zatresti prije nego što udari u pripone.
Vjetar koji uslijed okreta pramca u njegovom smjeru oslobađa veliko jedro sile potiska, zaleprša sada potpuno onemoćalo jedro. U ovom trenutku bitno je jedino okrenuti ponovo niz vjetar na novi smjer plovidbe dok brod još posjeduje nešto brzine i dok kormilo sluša.
Savjetujemo vam da iskušate ovakav način kruženja po srednjem vjetru da biste stekli osjećaj za nagli okret krmom preko vjetra te brzo prihvaćanje u vjetar. Ova je manovra jako prikladna za teške i stabilne jedrilice, koje se ne naginju previše prilikom ovakvog okreta. Baš kao stare bracere, posadi spremnoj za tu manovru današnji moderni krstaši s dubokim kobilicama i odličnim stabilitetom pružaju mogućnost da ju izvede. Naravno, bez spinakera na pramcu.


Letanje umjesto kruženja

U teškim uvjetima, pogotovo na lakšim i nestabilnijim jedrilicama koje su zahvaljujući svojim brzinama veoma okretne, uvijek se kao sigurna alternativa kruženju nudi letanje. Prilikom te manovre, koji splitski jedriličari u žargonu nazivaju vira la banda, važno je da, dok radite okret veći od nekih 270 stupnjeva, lagano prihvaćate u vjetar pritežući škotu da ne biste gubili na brzini. Nakon letanja, brod treba što brže okrenuti niz vjetar na novi smjer naglo popuštajući škotu glavnog jedra.
Prilikom pripreme ove manovre - koju inače savjetujemo svim početničkim posadama koje osjećaju da pri jačem vjetru ne vladaju jedrilicom - treba prethodno provjeriti ima li oko broda dovoljno slobodnog mora.


Kruženje genakerom

Na kraju ove početničke priče imamo i desert ili kako neki kažu, šlag. Početna škola jedrenja, prema stavu naših instruktora, nije dovoljno dobra ako njeni polaznici nisu sposobni samostalno nakon tečaja, iznajmiti jedrilicu i odmah pobjediti sve druge “čarteraše”.
Da biste to napravili u ljetno vrijeme po slabijim maestralima, potrebno vam je na vašoj iznajmljenoj jedrilici imati dodatno jedro za jedrenje u pola krme i niz vjetar - genaker. Genaker, u sparnim ljetnim mjesecima s manje vjetra, dođe kao idealna zabava u podužim traversadama srednjedalmatinskih kanala... npr. na ruti Split-Hvar-Vis, no o tome i genakeru nešto kasnije... Dizanje i spuštanje genakera potpuno je bezopasno kada posjedujemo dodatnu podiznu vreću, o tome kasnije. A sad o kruženju.
Prije samog početka imenujmo naše članove posade, kako bi ih lakše pratili. Broj 1, naravno je djevojka za kormilom, broj 2 je veoma važan mornar na škoti - djevojka u crvenim hlačama. Broj 3 i 4 su djevojke u sredini ispod buma koje rade sa škotinama genakera. Na kraju ili na početku je mornar broj 5 djevojka na pramcu. Sad kad smo se dogovorili, tko je tko, hajdemo na manovru kruženja s genakerom.

  • Broj 1 priprema posadu na kruženje i otpada do smjera “sasvim niz vjetar”, broj 5 odlazi na pramac i hvata privremeno neiskorištenu privjetrinsku škoticu genakera. Broj 3 i 4 saginju glave ispod radijusa buma i spremaju se za njegov prelet, broj 3 se priprema i za naglo popuštanje zavjetrinske - radne škotice genakera.
  • Broj 1 počinje odlučno okretati brod na novi smjer i započinje kruženje, uz očekivani uzvik upozorenja, poojlabanda idee! Broj 2 spreman na komandu te hitro kao i u uobičajenoj manovri kruženja počinje prebacivati jedro, naglo pritežući škotu jedra. Broj 3 počinje naglo popuštati zavjetrinsku škotinu genakera. Broj 4 počinje pritezati privjetrinsku škotinu genakera, koja zapravo za nekoliko sekundi postaje zavjetrinska - radna škotina.
  • Jedro prelazi središnjicu broda, broj 1 se približava novom kursu i lagano umiruje kretanje broda. Broj dva kao i u uobičajenom kruženju radi sada već poznat i veoma važan posao popuštanja jedra koje u zamahu prelaženja prolazi sredinu, time amortizira udar zaustavljanja jedra na novoj lijevoj zavjetrinskoj strani. Tako čuvamo jedro i križeve smanjujući mo-gućnost nekontroliranog prihvaćanja jedrilice. Broj 5 vrijed-no, zajedno s brojem 4 ispod jedra povlači novu radnu-za-vjetrinsku škoticu i genaker uz malu pomoć broja 5 prolazi svojim zadnjim rogljemkrajem između svog prednjeg djela i leta s roll flokom.
  • Uspješno i kordinirano kruženje broj 1 privodi kraju sve manjim otklonom kormila i prihvaćanjem na novi kurs. Broj 2 u potpunosti amortizira udar jedra popuštanjem škote, broj 5 nakon prelaska genakera napušta sklisku zonu pramčane palube, a broj 4 i 3 se izmjenjuju na novoj radnoj-zavjetrinskoj škotini, konačno namještaju genaker, ponovno, škotinu preuzima broj 3 jer se nalazi u puno boljem i slobodnijem položaju za rad.
  • Manovra je završila na novom kursu, na desnim uzdama, posada i brod se smiruju na novom kursu i na svojim pozicijama, broj 3 lagano popušta dodatno škoticu genakera, da bi u početku kretanja novim smjerom umanjila silu eventualnog neželjenog prihvaćanja.

 

Vjerujem da uz malo vježbe ovakvo kruženje možete izvesti i vi. Osnovni trik je u nešto bržem okretanju na novi nešto oštriji kurs od strane broja 1, te brzo prebacivanje genakera brojeva 5 i 3. Pri završetku manovre brojevi 2 i 3 lagano popuštaju škoticu genakera i škotu jedra da bi amortizirale želju jedrilice naglog prihvaćanja pod novom silom jedara.

⇑ Na većem i manje okretnom krstašu ili po jačem vjetru, kružiti se može i nešto sporije, vozeći dosta duže “sasvim niz vjetar”, okrećući genaker uz pomoć vjetra potpuno izvan i ispred broda. Nedostatak je što genaker duže treperi na vjetru, a treba nam i više prostora. No, manovra je u smislu ponovnog napuhavanja genakera sigurnija i znatno manje zahtjevna.

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top