Kao što smo već spomenuli; trimer glavnog jedra je zajedno sa trimerom genove odgovoran za postizanje i održavanje brzine jedrilice. Dobar trimer glavnog jedra sposoban je pravilno uskladiti formu glavnog jedra za najrazličitije uvjete jedrenja.

 

Predispozicije trimera glavnog jedra

Najvažnija fizička osobina trimera glavnog jedra je snaga. Može težiti između 85 i 100 kg i biti visok 180-190 cm. Na manjim jedrilicama gdje se škota priteže isključivo rukama, trimer glavnog jedra mora biti izrazito snažan.
No i na većim jedrilicama, na kojima se škota priteže vinčem, snaga trimera glavnog jedra može biti također značajna.
Uz snagu, trimer glavnog jedra slično kao i trimer genove, treba također imati i veliko teoretsko i stručno znanje. To znanje se odnosi na poznavanje te praktično korištenje zakona hidrodinamike i aerodinamike u procesu trimanja glavnog jedra.
To sve ukazuje na sljedeće; trimer glavnog jedra treba biti iskusan jedriličar sa velikim jedriličarskim znanjem i iskustvom. Ujedno, treba biti i vrlo dobar kormilar kako bi mogao osjetiti što je potrebno učiniti s glavnim jedrom kako bi jedrilica jedrila brže ili više u vjetar.

 

Slika 7.7 - Trimer glavnog jedra je odgovoran za postizanje i održavanje brzine jedrilice. Dobar trimer glavnog jedra sposoban je pravilno uskladiti formu glavnog jedra za najrazličitije uvjete jedrenja.

 

Zaduženja trimera glavnog jedra

On je zadužen za trimanje glavnog jedra tijekom jedrenja uz i niz vjetar.
No u ovako malim posadama trimer glavnog jedra će vrlo često imati i ulogu taktičara te pomagati kormilaru u donošenju različitih taktičkih odluka, kao što su odabir strane regatnog polja ili odabir pravog trenutka letanja ili kruženja.
Točna zaduženja taktičara opisat ćemo kasnije u poglavlju 7.7.

 

Predstartni period i start

Trimer glavnog jedra u predstartnom periodu trima glavno jedro tijekom letanja i kruženja, te u suradnji s kormilarom dogovara strategiju prolaska kroz regatno polje.

 

Jedrenje uz vjetar

Dok jedrimo uz vjetar trimer glavnog jedra treba obratiti pažnju na sljedeće detalje;

  • Treba konstantno promatrati površinu glavnog jedra, obraćajući pažnju na linije dubine (draft stripes), kako bi jednostavnije odredio položaj najveće dubine i izvijenost glavnog jedra.
  • Treba promatrati gornji “špijun” (trakicu) i položaj gornje letve u odnosu na bum kako bi odredio pravilnu tenziju škote.
  • Treba znati kolike su trenutne tenzije kontrola koje određuju formu glavnog jedra i definiraju brzinu jedrilice: škota, podigač, baza, cunningham, krmeno leto, krivulja jarbola, forma genove.
  • Trimer glavnog jedra treba promatrati instrumente (ako ih imamo) i obratiti pažnju na sljedeće podatke: brzina jedrilice, brzina pravog vjetra, upadni kut vjetra i nagib jedrilice.
  • Jako je važno (kod jačeg vjetra) promatrati kut kormila te komunicirati s kormilarom. Ako je otpor kormila prevelik (jako izraženo privjetrinsko kormilo), trimer glavnog jedra će spustiti traveler u zavjetrinu.
  • Treba obratiti pažnju na pravilnu formu glavnog jedra prije i nakon letanja.
  • Trimer glavnog jedra treba također promatrati i suparnike. Posljednji test pravilnog trima glavnog jedra su performanse i brzina vlastite jedrilice u odnosu na ostale jedrilice u regati.

U promatranju i određivanju pravilne forme glavnog jedra od pomoći može biti i vodič sličan onome za trimanje genove. U ovoj tablici možemo vidjeti vodič trima u kojem su prikazane tenzije različitih kontrola kojima se djeluje na formu glavnog jedra:

 

vjetar [čv] 0 - 5 4 - 10 9 - 18 17 - 25 25+
savijenost jarbola mala ravan ravan / mala max max
podigač / cunnigham 0 30% 30 - 70% 70 - 100% 100%
baza 70% 60% 100% flatener krat
škota popuštena srednje pritegnuta pritegnuta 100 - 80% 100 - 80%
klizač (traveler) bum u sredini bum u sredini bum u sredini sredina / dolje dolje 100%
krmeno leto 0% 0 - 30% 30 - 70% 70 - 100% 100%

 

 

Privjetrinska oznaka

Tijekom pripreme i obilaska privjetrinske oznake trimer glavnog jedra se uključuje u rad posade.
Kako otpadamo niz vjetar, nakon obilaska oznake, trimer glavnog jedra počinje popuštati škotu, ali u jednom trenutku je dodaje kormilaru te započinje pritezati privjetrinsku škotinu spinakera. Nakon što su trimer genove i pitman završili svoje poslove, ovisno o jačini vjetra, škotinu predaje jednome od njih.
Ako je posada šesteročlana trimer glavnog jedra neće pritezati privjetrinsku škotinu spinakera prilikom obilaska oznake već će se koncentrirati isključivo na rad s glavnim jedrom. Privjetrinsku škotinu će pritezati trimer genove #2.
Kada škota jedra ima tzv. “njemački sistem” gdje se oba kraja mogu pritezati na vinčevima, trimer glavnog jedra treba imati pripremljenu dovoljnu duljinu škote, kako bi je mogao popuštati tijekom otpadanja oko privjetrinske oznake. Ako ne pripremi škotu, tijekom obilaska oznake neće moći dovoljno popustiti glavno jedro, pa (ako je jak vjetar) jedrilica može nekontrolirano prihvatiti u vjetar.
Kako bi se izbjegao ovaj problem, krajevi škote glavnog jedra mogu se spojiti. Ovako škota više nema “živi” kraj već neprestano teče u zatvorenom krugu.

 

Jedrenje niz vjetar

Dok jedrimo niz vjetar, trimer glavnog jedra je, slično kao i uz vjetar, zadužen za promatranje forme glavnog jedra te mijenjanje trima ako to uvjeti zahtijevaju.
Tijekom kruženja, prebacuje glavno jedro na suprotnu stranu.
Kako osim prebacivanja glavnog jedra za vrijeme kruženja, tijekom jedrenja niz vjetar, trimer glavnog jedra nema drugih poslova, može se posvetiti promatranju refula ili obavještavanju kormilara o položaju jedrilica oko nas.
Naravno, ako u posadi imamo osobu koja je zadužena za taktiku, tada će ona obavještavati kormilara o razvoju događaja oko nas, a trimer glavnog jedra će se posvetiti isključivo promatranju i trimanju glavnog jedra.

 

Zavjetrinska oznaka

Prije obilaska zavjetrinske oznake, bowman će u jednom trenutku početi spuštati tangun. Kako se spinaker ne bi odmah ispraznio, trimer glavnog jedra (ili bowman #2) će otići do pripona i rukom uhvatiti privjetrinsku škotinu spinakera te “glumiti” tangun. Škotinu spinakera će gurati prema vani i tako
održavati spinaker napuhan dok bowman ne spusti tangun na palubu.
Nakon što bowman spusti tangun, trimer glavnog jedra mu predaje škotinu spinakera i vraća se na svoje mjesto, te započinje pritezati škotu glavnog jedra kako jedrilica prihvaća oko oznake.
Na kraju možemo ponoviti kako trimer glavnog jedra uz trimera genove čini jedrilicu brzom ili sporom. Na manjim jedrilicama (do 45 stopa), trimer glavnog jedra često ima i ulogu taktičara. Tada osim trimanja glavnog jedra, treba davati i informacije na temelju kojih će kormilar donositi taktičke odluke.
Trimer glavnog jedra, ako je ujedno i taktičar, ima veliku odgovornost u posadi. Zato treba biti staložena osoba koja je sigurna u svoje znanje i koja može raditi kvalitetno pod pritiskom. Trimer glavnog jedra će ponekad donositi važne odluke. Treba ih donositi brzo i odlučno jer će svojom sigurnošću ulijevati sigurnost cijeloj posadi.
Kao iskusnog trimera glavnog jedra i taktičara želio bih spomenuti Tonćija Antunovića člana ACI Match Race Teama od 1997-2001. Tonći je često svojom smirenošću i izvanrednim pregledom regatnog polja, pomagao svom kormilaru Tomislavu Bašiću u donošenju važnih odluka u trenucima kada je to bilo najvažnije.

 

iz knjige "Biti brži"

ing. pom. Stjepan Vitaljić

 

 

Back To Top