U posljednjih nekoliko godina doživljavamo veliki napredak u razvoju novih tkanih i laminantnih materijala. Sve do 80-tih godina prošlog stoljeća tkani poliester, bolje poznat kao Dacron, bio je jedini materijal koji se koristio za izradu jedara. Danas se, osim tkanih materijala kao što su Dacron i ostali tkani najloni, koriste i laminati koji sadrže Kevlar, Technoru, PBO Zylon, Pentex i Spectru.

Tkani poliester ili Dacron

Ovaj materijal je izuzetno trajan i relativno jeftin, a koristi se od sredine 50-tih godina 20. stoljeća. Ako od jedra tražimo isključivo trajnost i izdržljivost, tada je Dacron najbolji odabir.
Različita Dacronska tkanja obično se nazivaju prema svojoj težini (6.1oz. Dacron ili 8.3oz. Dacron). U Americi se koristi mjera ounce/yard, a u Europi se koristi mjera g/m. Američki 1oz. odgovara britanskih 1,26 oz. što je 42,8 g/m u kontinentalnom dijelu Europe.

Poliester se može tkati da niti jednako osiguravaju i uzdužnu i poprečnu čvrstoću, no također može se tkati i tako da niti osiguravaju samo uzdužnu ili samo poprečnu čvrstoću. Niti koje osiguravaju uzdužnu čvrstoću nazivaju se osnova, a niti koje osiguravaju poprečnu čvrstoću nazivaju se potka.
Dodatna čvrstoća dobiva se dodavanjem određenog broja niti bilo u poprečnom bilo u uzdužnom smjeru. Također, dodatna čvrstoća dacronskog tkanja može se dobiti i dodavanjem kosih niti.

Slika 3.3 - Dacron može biti tkan tako da ima najveću čvrstoću u uzdužnom smjeru. Takve dacronske role se najčešće koriste pri izradi jedara kosim krojem. Postoje i dacronska tkanja koja imaju veću čvrstoću u kosom ili poprečnom smjeru. Čvrstoća dacronskog tkanja se može povećati kombiniranjem osnova, tako da Dacron može imati jednaku čvrstoću u uzdužnom i poprečnom, pa čak i kosom smjeru.

 

Za jednostavna poprečno ili koso krojena jedra koriste se uzdužno tkane role Dacrona jer se odrezani dijelovi (paneli), spajaju okomito na zadnji rub jedra. Time se osigurava čvrstoća jedra u uzdužnom smjeru gdje je i najveće opterećenje. 

 

Laminatni materijali

Laminatni materijali čine jedro lakšim uz jednaku čvrstoću u odnosu na Dacron. Također laminatna vlakna bolje održavaju zadanu formu jedra.
U izradi laminatnih jedara vlakna od određenih materijala lijepe se zajedno uz jedan ili više slojeva Mylara.

Mylar je vrlo snažan metalizirani poliesterski proziran film.

Laminatna jedra mogu biti izrađena od bilo kojeg materijala navedenog u donjoj tablici, gdje su prikazane neke od karakteristika različitih vlakana koja se danas koriste u proizvodnji jedara.

Tablica: U tablici vidimo pregled svojstava različitih vlakana koja se danas koriste pri izradi jedara.

 

Kevlar, Technora i Twaron. Ovo su nazivi za aramidna vlakna koja se danas najčešće koriste u izradi regatnih jedara. Aramidna vlakna imaju prepoznatljivu smeđe-žutu boju. Uz svoje izuzetne prednosti, mala rastezljivost i izrazita lakoća, aramidna vlakna imaju i određene nedostatke; gubitak čvrstoće zbog presavijanja, kao i oštećenja uslijed djelovanja UV zraka.

Technora Black je aramidno vlakno proizvedeno u Japanu. To je materijal koji se sve češće koristi za izradu jedara jer pruža odličnu izdržljivost. Jedna od pogodnosti ovog materijala je njegova duža izdržljivost u odnosu na obični Kevlar.

 

Slika 3.4 - U jedrima na slici, između dva sloja Mylara položena su karbonska i kevlarska vlakna.

 

Nedavno je proizvedeno novo poboljšano vlakno naziva Kevlar®Edge™. To je zapravo bolja verzija Kevlara, jer Kevlar®Edge™ ima 25% veću žilavost od Kevlara. To znači kako ovo vlakno ima izdržljivost kao Technora i jednaku sposobnost zadržavanja oblika kao Kevlar.

PBO Zylon. PBO je vlakno tako male rastezljivosti da se svako aramidno vlakno, kao što je Kevlar, pored PBO-a čini poput žvakaće gume. PBO je ekstremno skup i troši se brže od Kevlara kada je pod utjecajem UV zraka.
Kako bi ga zaštitili od nepovoljnog utjecaja sunca, PBO se prekriva posebnim filmom Mylara. Tvrtka Dymension/Polyant u proizvodnji upotrebljava film koji se naziva Magna Shield (zaštita) u boji bakra. Zbog toga jedra od PBO-a imaju karakterističnu narančasto crvenkastu boju.

Spectra. Vlakna od spectre su lakša i fleksibilnija nego ona od Kevlara i Technore. Spectra se ne lomi pri savijanju i otporna je na UV zračenje. No, nažalost, Spectra je skuplja od Kevlara. Također i Spectra ima jednu negativnu osobinu, produžuje se nakon što je bila pod velikim opterećenjima.

Pentex ili PEN (polyethylene napthalate). Ime za standardno poliestersko vlakno (Dacron) je polyethylene terepthalate ili PET. PEN ili Pentex vlakno ima istu početnu čvrstoću kao i Dacronsko vlakno, ali Pentex se isteže 2,5 puta manje od Dacrona. Ova vlakna se također mogu laminirati, a puno su jeftinija od aramidnih i ostalih novih visoko tehnoloških vlakana. No iz tablice vidimo kako u usporedbi s njima PEN vlakna imaju i puno manju čvrstoću te se više istežu.

 

Materijali za izradu spinakera

Za razliku od ostalih jedara spinakeri se i dalje izrađuju od najlonskih i poliesterskih materijala. Razlog je prvenstveno taj što su opterećenja u spinakeru nejednolika, a najlonski materijali su dovoljno elastični da ta opterećenja izdrže bez trajne deformacije.

Slika 3.5 - Spinaker na slici izrađen je od Airexa. To je jedan od novijih materijala kojeg je tvrtka North Sails razvila tijekom America’s Cupa 2003. Postoje različite težine Airexa koje se kreću od 0.4oz (17 g/m) pa sve do 1,5oz (64 g/m). Airexu se dodaje silikonska finitura kako bi  spinaker upijao što manje vode te kako bi se olakšalo manevriranje i dizanje jedra.

 

Evo nekih od najlonskih materijala koji se danas najčešće koriste u izradi spinakera.

Airex. To je jedan od novijih materijala kojeg je tvrtka North Sails razvila tijekom America’s Cupa 2003. Postoje različite težine Airexa koje se kreću od 0.4oz (17 g/m) pa sve do 1,5oz (64 g/m). Airexu se dodaje silikonska finitura kako bi spinaker upijao što manje vode te kako bi se olakšalo manevriranje i dizanje jedra.

Superlite. Vrlo lagani materijal težine 0,5oz (21 g/m) koji se koristi za “all around” spinakere.

Superkote. Ovaj materijal je dizajniran da zadovoljava pravila klasa kao što je J-24. Vrlo je otporan na rastezanje i kidanje.

Dynalite. Ovaj materijal se najčešće koristi za spinakere one-design klasa kao što je Melges 24. Sadrži silikonsku finituru.

Maxilite. Vrlo čvrsti materijal težine 1,5oz (64 g/m) koji se koristi za izradu teških spinakera.

Cuben Fiber. Ovaj materijal je razvijen za America’s Cup 1992. To je laminat koji sadrži trake plazme izrađene od vlakana Spectre 2000. Takav kompozit izvaljan je u film. Ovi filmovi su puno tanji u usporedbi s ostalim laminatima i zadržavaju čvrstoću tijekom dugotrajnog savijanja. Nakon što Aramidno vlakno presavijemo 250 puta, ono izgubi oko 80% svoje prvobitne čvrstoće, dok Cuben Fiber, nakon istog broja presavijanja zadržava gotovo 100% prvobitne čvrstoće. Najtanji laminati Cuben Fibera pokazali su se izuzetno učinkovitim za izradu spinakera i velikih laganih genova (code zero genova).

 

iz knjige "Biti brži"

ing. pom. Stjepan Vitaljić

 

 

Back To Top