U ovom članku nekoliko savjeta će podijeliti svjetski prvak u klasi J22, stručni suradnik North Sailsa, Zeke Horowitz. Fokusirat će se na pametno pozicioniranje jedrilice na regatnom polju.

Jedrenje se u principu svodi na nastojanje kontroliranja nekoliko elemenata - brzine jedrenja, upravljanje jedrilicom, pravilnu pripremu i pravilno donošenje odluka. I treba prihvatiti činjenicu da ne možemo kontrolirati apsolutno sve. Zato jedriličari trebaju razmišljati o tome kako da upravljaju rizikom i da se pouzdaju na dobru brzinu i konzervativnu taktiku. U ovom članku ću pisati o strategijama koje možete primijeniti na pozicioniranje jedrilice u regatnom polju tako da osigurate da ste na pravom mjestu s kojeg možete napredovati i pritom izbjegavati gubitke.

 

Predstartno vrijeme: "sve je u domaćoj zadaći" 

Izađite na more što ranije da biste prejedrili većinu kursa prve orce i na tom potezu zaključili da li postoje pravila u promjenama brzine, kako često dolaze dricevi (engl. shift), razlike u kurentu, valovima itd. Zabilježite i brojeve koje ćete očitati s kompasa prilikom jedrenja na jednim i drugim uzdama, tako da kasnije odmah možete znati da li opadate ili se podižete u odnosu na zadani kurs. Zatim provjerite startnu liniju. Provjerite imate li optičku vidljivost prema oznaci orce. Provjerite kompasom s obzirom na kurs vjetra koja strana linije je favorizirana.

Tu informaciju trebate povezati s onim što ste saznali prilikom jedrenja prethodne orce i izabrati glavnu strategiju. Da li ste primijetili da jedan dric dominira? Da li postoji preferirana strana polja s obzirom na kurenat? Da li se to stalno mijenja? Nakon obrade svih ovih pitanja odlučite na kojem dijelu startne linije želite biti prije starta da bi odmah nakon početka jedrenja bili u povoljnijoj poziciji.

Ako postoji favorizirana strana regatnog polja poželjno je da startate na dijelu linije koji je bliži tom dijelu polja., odnosno na brodu Regatnog odbora ili na strani do pina. Ali ako vjetar "vrti", startajte u zoni iz koje ćete najbrže stići do mjesta gdje znate da možete dobiti "lift", odnosno gdje ćete ući u dric koji će vas podići u odnosu na zadani kurs, bez obzira na favoriziranu stranu linije starta. Ako znate da vjetar oscilira i da je u lijevoj fazi, tada će pin biti favoriziran. Ali budući da će u slijedećoj faza oscilacije doći desni dric (engl. right shift), vjerojatno je bolje izabrati start na sredini linije ili čak pored broda Regatnog odbora, jer će vam kasnije biti lakše ako odmah virate na lijeve uzde jer ćete kasnije biti mnogo bliže idućem dricu od ostalih natjecatelja. Moguće je da će nekoliko jedrilica koje se odluče startati na pinu imati početnu prednost, ali vi ste u "liftu", s manje puta ispred vas do idućeg drica, a koji će biti desni. Sad ste odmah i dobitnoj poziciji.

Start po promjenjivom vjetru: predstartne analize kažu da će s obzirom na oscilacije strana linije starta do pina biti favorizirana. Jedrilica na pinu je visočija neposredno nakon starta, ali ne može odmah virati prema dricu zbog jedrilica sa svoje desne strane. Jedrilica sa strane linije, koja nije u favoriziranom položaju s obzirom na trenutni smjer vjetra, viraje u "krivi" dric, ali ubrzo nakon starta u prvom idućem dricu preuzima vodstvo.

 

Orcavanje: "Game of Thirds - Igra trećina"

Volim podijeliti orcu u trećine. Na početku orce sve se svodi na pozicioniranje po kojem ćete kasnije izvršavati zamišljeni plan. Ako ste u lošem (prljavom) vjetru, morate se odlučiti da li ćete virati da bi došli do čistog vjetra ili je bolje da trpite još neko vrijeme dok ne stigne do željenog mjesta. Ako na polju nema previše driceva ili ako se nije formirala posebno favorizirana strana, tada je ključno pravilno biranje čistog pravca i ne smijete ni u jednom trenutku jedriti u prljavom vjetru. Ali ako ste sigurni da je važno da se nalazite na određenoj strani polja, ipak je nužno da jedrite u prljavom vjetru određeno vrijeme.

Ako vjetar oscilira, možda ćete se trebati pomiriti s činjenicom da nećete jedriti u čistom vjetru, jer je jedrenje u pravom dricu koji vas podiže u prema oznaci orce (daje pravi "lift"), važnije od jedrenja u čistom vjetru. Ako ste sigurni da ste "u liftu" prođite po krmi (engl. duck) jedrilici koja vam dolazi s prednošću prolaska umjesto da virate u njenu zavjetrinu, čak iako je potrebno dosta opasti od kursa. Nastavite jedriti u svom kursu, ostali ste u poziciji s kojom ćete dobiti na slijedećoj viri.

U drugoj trećini orce počnite tražiti poziciju za konsolidaciju. Imate predodžbu o svom položaju i trebate odmjeriti vjerojatnost ostanka ispred jedrilica koje jedre iza vas dok tražite mogućnost prestizanja jedrilica ispred vas. Ako se možete malo odvojiti od ove dvije grupe imat ćete mogućnost bržeg jedrenja. Zato tražite dobru priliku za odvajanje u čistiju zonu da ne bi bili osuđeni na usporavanje u sredini flote.

Ono što je najvažnije je da pratite kurs dolaska na layline (liniju koja vodi direktno na privjetrinsku oznaku) i krenete razvijati strategiju za kraj jedrenja u orcu. Ako želite doći do određenog mjesta u posljednjem dijelu orce budite disciplinirani ako ste izabrali jedrenje u podređenoj zavjetrinskoj strani grupe ispred vas ili ako izaberete obilazak jedrilica po krmi, a da bi među prvima koji će obići oznaku. Također, potražite mogućnost konsolidacije svih ostvarenih dobitaka u odnosu na flotu da i u nastavku jedrenja ostanu iza vas. 

Dok jedrite u posljednjoj trećini (u posljednjem segmentu jedrenja u orcu) razmislite o tome koji će biti posljednji dric i kako ga iskoristiti na najbolji mogući način. Često možete ostvariti prednost dolaskom do vrha orce jedreći po laylineu umjesto da se probijate kroz sredinu. Kako se flota okuplja na privjetrinskoj oznaci  tako nastaje bezvjeztrena zona (na skici - "the blob"). Jedrite više po rubu i bit ćete u prednosti na dio flote koja je bliže ovom "vakuumu". Ako niste u vodećoj grupi vodite računa o jedrilicama koje će obilaziti oznaku ispred vas i nastojte unaprijed izbjeći tu gužvu. Također, ako je moguće, pokušajte izbjeći prerani dolazak na layline , ako vjetar promijeni smjer možda neće ostvariti željenu prednost na dijelu puta koji je ostao ispred vas.

Konačno, dok ste u završnoj fazi prilaska oznaci, krenite s razvijanjem strategije za jedrenje niz vjetar. Da li će se dugo jedriti na jednim uzdama? Da li postoji dio polja s boljim pritiskom (vjetra) ili s kurentom u željenom smjeru? Da li okrećete privjetrinsku oznaku u dricu koji će vam diktirati uzde (jibe) na početku krme? Odlučnost u ovoj fazi može vrlo brzo rezultirati prelaskom skupine ispred vas! 

Najbolji pritisak/dric na privjetrinskoj oznaci: prilaz na lijevim uzdama (A) je često u najčišćem vjetru, ali i najriskantniji. Pažljivo pratite kretanje flote ispred vas u obilasku ove oznake. Tražite stranu s više vjetra ili s posljednjim povoljnim dricem.

 

Jedrenje u krmu: "Vlakić i napredovanje"

Prva trećina jedrenja u krmu se svodi na bijeg od privjetrinske oznake. Ako je u pitanju nastavak nakon prve orce i dosta gušća koncentracija jedrilica nego kad je u pitanju druga orca, jedrilice koje jedre prema privjetrinskoj oznaci čine spomenuti "blob" i zonu u koju se ne smije ulaziti nakon okretanja u krmu. Osim ako ne vidite veliki desni dric ili ako znate da će se cijela krma jedriti na lijevim uzdama, napravite jednu kombinaciju pojalabandi potrebne za udaljavanje od ove zone. Pojalabanda s kojom se počinje jedrenje u krmu može biti tragična i uvijek je preporučljivo prvo se odmaknuti od ove zone.

Ipak, imajući to na umu, ako ste ušli u posljednji dric ili je položaj oznake krme takav da će se mnogo dobiti jedreći na lijevim uzdama, nemojte oklijevati, napravite "jib set" i izbjegnite jedrilice oko vas kako bi se prvi našli na uzdama koje vas vode do oznake (bove).

S druge strane, ako mislite da je lijeva strana polja favorizirana i želite ostati na desnim uzdama, tada nakon obilaska privjetrinske oznake ostanite u oštrijem kursu da ne bi riskirali da budete prisiljeni da idete u smjeru u kojem ne želite.

Situacija se obično smiri u drugoj trećini krme i tu se možete usredotočiti na brzinu i pozicioniranje. Upravljajte zonom iza sebe kako biste uvijek imali čisti vjetar, ali kad je vrijeme za pojalabandu postavite se tako da možete kraći period jedriti ukrmanije da bi se prateće jedrilice ostavile visočije od vas. Dok se oni trude da uđu u vaš vjetar vi radite pojalabandu u svježem vjetru i postavljate se za posljednji dio jedrenja u krmu.

Najteži dio krme je donošenje odluke u posljednjoj dionici o tome gdje je želite završiti prije ulaska u iduću orcu. Ako ste već izabrali stranu, onda to diktira koji gate trebate obići. Ako još niste donijeli tu odluku pokušajte vidjeti koji gate je favoriziran (jedan je visočiji u odnosu na drugog) a ako niste sigurni ni po tom pitanju odlučite na način da izaberete gate koji će omogućiti što čišće jedrenje kad se okrene u orcu (manje jedrilica dolazi jedreći u krmu).

Također se potrebno postaviti u odnosu na najbližu jedrilicu tako da imate čisti obilazak. Pokušajte biti unutrašnji u odnosu na pratnju da bi dobili prednost u obilasku ili želite svoju šansu pronaći u odvajanju od pratnje ili jedrilice ispred vas tako da jedrite u zoni s manjom gužvom s više čistog vjetra za obilazak. Ako ste u skupini od četiri jedrilice i tri želite ići na isti gate obično se isplati ići na drugi gate s većom brzinom i čišćim vjetrom. To je dobar izbor čak iako to nije strana na koju želite ići jer odmah nakon obilaska možete virati. Tako ste izbjegli obilazak u grupi, a i dalje jedrite na željenu stranu polja. Na ovaj način se čak i pozicionirate na način da možete kasnije profitirati u odnosnu na ostatak skupine. Samo pazite da nakon okreta ne jedrite u smjeru skupine jedrilica koje još jedre u krmu.

Zaključak je da cijelo vrijeme treba balansirati s pozicioniranjem jedrilice u "vlakiću" tako da bude veća vjerojatnost da ćete profitirati nego izgubiti.

Također, ništa od ovog neće imati smisla ako nećete raditi na tome da razvijate dobru brzinu!

Sticanje prednosti na gateu: Ako želite ići na desnu stranu regatnog polja, obiđite taj gate. Ako je skupina jedrilica neposredno ispred vas, obiđite suprotnu oznaku i virajte u čistom vjetru. 

 

Back To Top