Vrlo brzo kreće jedna od najpoznatijih regata, Rolex Sydney - Hobart, a definitivno je napoznatija po vrlo teškim uvjetima jedrenja koji često znaju desetkovati flotu već u ranim fazama jedrenja. Zato je Aaron Cole, jedan od australskih North Sails eksperata napisao kratke upute za one koji još nisu baš familijarni s postupkom kraćenja jedara u teškim uvjetima jedrenja. S obzirom na svoje iskustvo izabrao je da prezentaciju napravi na SLAB sistemu. On se nalazi i na većini jedrilica u Hrvatskoj, pa pogledajte malo njegove savjete u nastavku teksta.

 

Sve je u efikasnosti

Jedrenje po jakom vjetru može biti zabavno, uzbudljivo, možda i stresno, a kad stvari krenu u krivom smjeru čak i skupo. Brzo i jednostavno kraćenje jedara kad vjetar pojača je ključ za sigurnost vaših jedara i posade. Na regati Rolex Sydney Hobart često mnoge posade moraju se povući kad pretrpe oštećenja na jedrima s prvim noćnim južnim vjetrom. Zato kao priprema za ovogodišnje izdanje ove regate evo pregleda tipičnog sustava za kraćenje glavnog jedra i nekih savjeta na što treba paziti prilikom te akcije.

Postoji više različitih sustava za kraćenje glavnog jedra. Uglavnom su unaprijed određeni od strane proizvođača jarbola, dok su neke pripremile posade po svom nahođenju i ideji o bržem i sigurnijem postupku. Ovdje ćemo istaknuti na što treba paziti u radu s jedrima, na jarbolu, lantini i okovima.

 

Trening prije svega

Kraćenje treba biti sigurno za posadu i da se može brzo napraviti, jer što duže traje kraćenje veća je vjerojatnost da će se jedra oštetiti. Najbolji način da se postigne potrebna efikasnost je vježbanje, vježbanje, vježbanje i dok je jedrilica vezana na kraj (da bi se svi konopi, čvorovi i granice pravilno odredili) i dok je na moru. Uzmite dovoljno vremena da cijela posada prođe kroz cijeli postupak po umjerenim uvjetima. Provjerite sve položaje pod opterećenjem i označite na podigaču koliko je potrebno spustiti jedro da ga osigurate (zakačite/pričvrstite/zavežete na lantini) i na vanjskom porubu i uz jarbol. Izmjerite koliko duge trebaju biti vezice za podvezivanje skraćenog materijala jedra i provjerite da li su mjesta predviđena za provlačenje vezica na glavnom jedru postavljena na pravom mjestu. Idealno je da ovo zajedno radi cijela posada, jer idući put to će sigurno biti ili pod pritiskom, ili po mraku i kad je vrlo vjetrovito! Također možete izraditi fotografije kao podsjetnik koji setup je najbolji.

 

„Slab“ sistem kraćenja

U upotrebi se može pronaći mnogo sistema za kraćenje glavnog jedra, a najrašireniji je „slab“ sistem. Na ovaj način će kratiti bar 90% jedrilica i ako se napravi na ispravan način možemo reći da je najjednodnostavniji i najpouzdaniji sistem. Prvo je potrebno osigurati točku krata uz jarbol (luff's reef point), a potom se točka krata na vanjskom porubu glavnog jedra (clew's reef point) povlači prema krajnjoj vanjskoj točci lantine sve dok se ne izravna baza jedra. U nastavku će biti objašnjen svaki korak koji je izvediv na većini jedrilica. A ako niste 100% sigurni u izvedbu na svojoj jedrilici, zamolite za pomoć svog jedrara ili osobu koja Vam održava jarbol i snast.

 

Osiguravanje točke uz jarbol

Prednji dio „slab“ sistema za kraćenje ima ili kuku za kraćenje na zglobu lantine, ili kuku na sistemu za cunningham ili se jedro u ovoj točci osigurava odgovarajućim konopom. Na glavnom jedru moraju biti postavljeni okovi koji odgovaraju baš toj jedrilici, odnosno jarbolu: prsten kroz jedro, prsten na jedru... Koji god sistem da imate morate s njim brzo i sigurno osigurati (učvrstiti) ovu točku. Ovo mjesto mora osiguravati da je jedro fiksirano i prema dolje i prema naprijed, da se ne bi pri opterećenju izvuklo iz klizača jarbola ili rasparalo.
Ova fotografija pokazuje spomenutu točku na skraćenom offshore jedru. Cunningham je provučen kroz okov na jarbolu i provučen kroz zglob lantine. Primijetite da na nekim jedrilicama boltrope u potpunosti prati liniju jedra, bez mogućnosti prenošenja opterećenja unatrag, opterečujući klizač. Ako kuka/okov cunninghama nije postavljena pod kutem prema naprijed, jedro u klizaču u predjelu iznad točke kraćenja preuzima cijelo opterećenje. Posljedice su mogućnost razbijanja klizača ili paranje jedra.

Foto: North Sails 

Natezanje vanjskog kraja

Vanjski kraj prvog krata obično se kontrolira konopom koji prolazi kroz prsten utisnut kroz jedro ili kroz odgovarajući okov pričvršćen na vanjskom porubu glavnog jedra. Sam konop za kraćenje je na lantini osiguran vezivanjem oko lantine ili vezivanjem na odgovarajućem klizaču na lantini koji je postavljen baš za svrhu kraćenja. U redu je da se veže čvor na aluminijskoj lantini, ali na karbonskoj je preporučena upotreba „čičak“ trake da se izbjegne preopterećenje točke osiguranja.
Položaj čvora i čičak trake je relativan i ovisi isključivo o mjestu gdje do kojeg dolazi vanjski porub jedra prilikom skraćenja. Pokušajte namjestiti da je ova petlja oko lantine oko 5cm iza prstena u jedru kad je jedro pod punim opterećenjem. Tako osiguravate da je jedro dovoljno blizu lantine, a također je i dovoljno izravnato, odnosno isplićeno na željenu mjeru. Nemojte zaboraviti pripaziti na konop od drugog krata, da bude spreman za slijedeće kraćenje, odnosno da ne bude provučen na neki način da se to ne može napraviti na siguran i brz način.

Foto: North Sails 

 

Kraćenje korak po korak

Postupak se mora izvršavati po određenom redoslijedu i pod nadzorom trimera glavnog jedra. Kad se donese odluka o kraćenju koraci su slijedeći:

 1. Provucite kroz ruku podigač glavnog jedra da budete sigurni da nema čvorova ili pregiba koji mogu usporiti spuštanje glavnog jedra i povećati vrijeme kad je jedrilica bez kontrole i poriva. Stavite podigač na vinč.
 2. Provjerite vanjski konop za kraćenje (koji ide do vanjskog poruba glavnog jedra) i provjerite da je vanjski porub slobodan.
 3. Pustite vang da bude potpuno slobodan i popustite glavno jedro po lantini par centimetara.
 4. Trimer glavnog jedra popušta škotu glavnog jedra i zapovijeda početak manevra sa „popuštaj podigač“.
 5. Osoba uz jarbol povlači glavno jedro po prednjem porubu i osigurava ga u kuki ili pomoću sistema na cunninghamu.
 6. Osoba uz jarbol provjerava da je cunningham maksimano nategnut, javlja „u redu je“ i daje znak pitmanu da krene s povlačenjem podigača glavnog jedra. Nadzire da konopi koji ulaze u lantinu i jarbol prolaze bez zastoja.
 7. Pitman nateže podigač dok se ne nategne prednji porub i daje signal kolegi koji mora pritegnuti konop koji nateže vanjski porub jedra uz lantinu.
 8. Trimer glavnog jedra nadzire konop krata vanjskog poruba, signalizira koliko ga još treba pritegnuti i pazi da ovaj konop ne gužva jedro. Materijal jedra se može pustiti da visi niz vjetar ili da bude prebačen na privjetrinsku stranu lantine, ovisno o tome kako je provučan konop za krat i koji je krat u pitanju (prvi ili drugi). Zapamtite, lantinu je potrebno približiti jedru, a ne dodatno opterećivati jedro povlaćenjem lantine preko jedra, zato pazite da su vang i škota glavnog jedra i dalje slobodni.
 9. Trimer glavnog jedra viče „gotovo“ kad je ovaj dio posla gotov.
 10. Čovjek koji radi uz jarbol i bowman osiguravaju materijal jedra koji je trenutno višak i vezice vezuju samo oko jedra, a ne i oko lantine (ako pukne konop od krata jedro će prekinuti vezice ako su vezane oko lantine).
 11. Trimer glavnog jedra provjerava tenziju po lantini.

Prilikom kraćenja, dobra i čista komunikacija je vrlo važna, zato maknite kapuljače s glava. Ako je mrak, trimer glavnog jedra mora imati lampu da može nadgledati da tenzije u pojedinim konopima ne budu prevelike.
Kao i u em elementu jedrenja, trening i kvalitetna oprema su ključni za uspjeh, zato idite na jedrilicu, izvucite krat, provjerite da li je sve u redu.

 

Zapamtite: da bi pobijedili, morate i završiti regatu. Zato pazite na svoja jedra!

 


 

 

 

Back To Top