Asimetrični spinakeri na sportskim jedrilicama (također poznati kao „genakeri“ ili „kite“) trimaju se drugačije od konvencionalnih spinakera. Zbog njihovog izbačenog, fiksnog položaja na baštunu, značajno se razlikuju od klasičnih simetričnih spinakera.

Osim škotine i podigača, jedina dodatna kontrola po pitanju oblikovanja spinakera je „tack“ – konop koji izlazi iz baštuna, odnosno ide od kraja baštuna do donjeg hvatišta spinakera. Taj konop se još naziva „mura“ i „downfucker“.

 

Orcavanje da bi se jedrilo u krmu

Asimetrični spinakeri nisu napravljeni za jedrenje niz vjetar, bar ne za čistu krmu. Najbrži način da se stigne do cilja koji je niz vjetar, jest da se orcava i jedri brzo. Dodatna brzina je direktno povezana s dodatno potrebnim putem koji treba prejedriti. Optimalni kut jedrenja je oko 40% u odnosu na čistu krmu – približno široko kao kut jedrenja u vjetar. Jedrenje s ovako visokim kutevima povećava prividni vjetar, a to povećava brzinu jedrilice.

Trik je povećavanju brzine agresivnim kutem prividnog vjetra i potom se spušta nižim kursom, a brzina jedrilice održava prividni vjetar ispred pramca.
Kormilar i trimer moraju raditi usklađeno. Kako raste pritisak na škotini, bilo zbog agresivnog kuta jedrenja ili zbog refula, trimer mora tražiti od kormilara da zapoja dok popušta škotinu spinakera da se smanji pritisak na kormilu.

Kako pritisak na škotini pada potrebno ju je ponovno natrimati, zaorcati i ponovno povećati snagu i brzinu. Kad se dobije na brzini, ponovno zapojati. Opet raditi na ubrzanju, pa zajedriti u nižem kursu.

Uvijek nastojte da vjetar ide preko boka jedrilice, ne preko krme. Kad izgubite tok prividnog vjetra preko jedrilice, zaorcajte, ubrzajte i povećajte prividni vjetar i potom ponovno zapojajte.

Za najbolje performanse jedrenja u ovom kursu od pola krme škotina mora biti popuštena toliko da dozvoli jedru da ide niz vjetar. Kad krenete u poju (niz vjetar... ukrmljavanje), škotinu treba popuštati da se smanji pritisak na kormilu. Kad zaorcajete, treba ponovno natrimati jedro i zaorcati kormilom da bi jedrilica ponovno bila na visokom kursu.

 

Puštaj (laškaj) škotinu

Pitali smo jednog iskusnog trimera za savjet kako jedriti duboko (u niskom kursu) jedrilicom s genakerom i on nam je odgovorio slijedeće:

Zapamtite ove tri stvari: laškaj, laškaj i laškaj. Laškavajte dok se jedro ne počne izvijati, napravite pauzu i izvijeni dio će se izravnati. Ponovno laškajte. Pričekajte da se izravna izvijeni dio genakera i nastavite laškavati. Pa još malo laškajte. Jedro obično radi otpor da ne bi bilo pretrimano. Ponovno laškajte.

Dok jedrite u niskom kursu može se isplatiti i da se nekad popusti mura, donje hvatište, do pola metra. Ovo omogućava da se cijelo jedro lakše zarotira prema naprijed. Postoji nekoliko stvari koje mogu poslužiti kao vodiči koliko da popustite muru: Da li se jedro rotira prema oštrijem kursu? Možete li jedriti u nižem kursu ili brže? Ako jedro vuče niz vjetar umjesto da se rotira prema vjetru, onda trebate nategnuti muru i privući spinaker tangunu.

Slično, ako izgubite kontrolu dok je mura popuštena, spustite jedro do baštuna.

Ako se jedro pravilno dizajnira ili se dizajn prilagodi namjeni asimetričnog spinakera – jedrenju po VMG-u, smanjuje se potreba da se popušta mura.

 

Rubni glisirajući uvjeti

Ako stvarni vjetar puše oko petnaest čvorova, postoji mogućnost da izglisirate. Čak i u kursu niz vjetar može se isplatiti da orcajete dok ne izglisirate i onda u glisirajućem stanju zapojate. Zbog glisiranja povećat će se prijeđena udaljenost i steći prednost u odnosu na protivnike. S druge strane izgubit ćete dosta energije zbog jedrenja u krivom smjeru... samo praksa i trening naučit će vas koji su kutevi najbolji za vaše jedrilice u pojedinim uvjetima.

 

Laškavanje i trimanje

Ovisno o kutu jedrenja primijenjuju se jednostavna pravila: popuštajte škotinu dok genaker to dozvoljava i ponovno natrimajte. S obzirom na ogromno ubrzanje sportskih jedrilica, kut prividnog vjetra se stalno mijenja. Agresivno i angažirano trimanje je nužno da bi se održavala brzina jedrilice, a također je i angažirana akcija nužna da bi se izbjeglo zaustavljanje kad jedrilica počne usporavati. Ako je jedrilica pretrimana to je usporava!

Kad se jedri orcanije trimajte po špijama (trakice na jedru) ili nastojte dobiti malo izvijanje. U oštrijim kutevima jedrenje asimetričnim spinakerom je mnogo brže nego sa simetričnim spinakerom. Kad zaorcavate nastojte da genaker ima što veće izvijanje uz prednji porub. Iznenadit ćete se koliko može biti veliko. 

 

Mura

Kad jedrite u oštrom kursu nategnite muru da genaker privučete baštunu, da dobijete bolju formu genakera. Kad jedrite pojanije, popuštanjem mure dobijate na snazi i omogućavate rotaciju genakera prema naprijed.

Postoji nekoliko savjeta da saznate koliko možete popustiti muru:

  • Donji kut genakera treba postaviti u privjetrinu dok je mura popuštena. Ako donji kut genakera želi ići u zavjetrinu nategnite muru.
  • Popuštanje mure dodaje snagu, tako da je po laganom vjetru možete popustiti malo čak i ako jedrite vrlo oštar kurs. U jačem refulu, kad pojajete, vjerojatno ćete htjeti da vam bude pritegnutija nego po laganijem vjetru.
  • Još jedan vrijedan vodič su špije na genakeru. Najbolje ih je postaviti do pola metra iza prednjeg poruba na 1/3 i 2/3 visine. Kad je mura postavljena na pravu duljinu obje špije se trebaju ponašati jednako.

 

Uhvatimo brzinu

Naravno, mnogo više je u priči od hvatanja kursa i trimanja. Za poboljšavanje brzine kod oštrijih kurseva često možete koristiti tehnike koje su slične onima kad lovite dobar VMG kod jedrenja u orcu. Evo kako:

Bolje nego da samo hvatate željeni kurs i trimate, zaorcajte malo da povećate brzinu i prividni vjetar. Kako brzina raste rast će i prividni vjetar i rotirat se prema naprijed. Kako kut prividnog vjetra ide prema naprijed možete jedriti pojanije, zbog dobre brzine jedrilice i dalje će biti dobri i kut i i veličina prividnog vjetra, a samim tim i brzina jedrilice u tim nižim kutevima.

Kad se performanse pogoršavaju ponovno zaorcajte. Ponovno podignite brzinu jedrilice i ponovite postupak.

Trimer i kormilar moraju koordinirati djelovanje za optimiziranje performansi. Ako je kormilo pod velikim pritiskom, teško će se zapojati. Kako brzina raste trimer mora popuštati škotinu da bi jedrilica mogla pojavati bez pritiska na kormilo. Također, potrebno je utrimati genaker da bi se moglo lakše zaorcati, što je mnogo bolje nego da se za to previše koristi kormilo!

 

 

 

Back To Top