North Sails je pripremio kratki vodič kroz različite tipove glavnih jedara, od regatnih - visoko sofisticiranih, do charter verzija predviđenih za jednostavnu i brzu upotrebu.

 

Regatno jedro sa "square top" - Square top racing mainsail

Square top glavna jedra su najnapredniji tip u ponudi i dominirajući su model na većini regatnih jedrilica širom svijeta.
Square top profili osiguravaju visoko efektivnu i progresivnu krivulju stražnjeg poruba, smanjuju vrtloženje uzrokovano jarbolom i optimiziraju raspodjelu opterećenja po jedru.
Prilikom dizajna ovog tipa jedra potrebno je precizno izbalansirati progib jedra i širinu "glave" jedra s ciljanim uvjetima jedrenja.
Svi elementi jedra moraju raditi zajedno, uključujući membranske module, krutost letvi, kao i raspored istih. Rezultat mora biti takav da se se aerodinamičke performanse mogu fino i precizno namještati. Ova jedra obično imaju jednu ili dvije letve na vrhu koje idu cijelom širinom jedra.


 

Regatno glavno jedro - Racing mainsail

Ovakva jedra optimizirana su za regate po raznim sustavima razvrstanja. Naravno, posebna pažnja se posvjećuje i maksimizaciji snage i brzine. S njima je moguća kontrola
Osnovna karakteristika ovih jedara je svestranost i mogućnost korištenja u širokom rasponu vremenskih uvjeta. I ova glavna jedra imaju mogućnost upotrebe jedne ili dvije letve na vrhu koje idu cijelom širinom jedra.


 

Jedra za krstarenje - Cruising mainsail

Ovaj tip jedra je napravljen s težištem na trajnosti. Napravljena su da budu jednostavna za upotrebu s dvije letve na vrhu koje su jednake širine kao jedro i s letvama na nižim visinama standardne duljine.
Osnovni pristup ovim glavnim jedrima je da je za njih dovoljno osnovno održavanje.


 

Fullbatten jedra za krstarenje - Fullbatten cruising mainsail

Ovo je još jedna vrsta jedra koja su dizajnirana za jednostavno korištenje. Letve koje su na svim visinama postavljene cijelom širinom jedra eliminiraju neželjenu trešnju jedra i poboljšavaju formiranje željenog oblika jedra.
Dodatna prednost ovog jedra je olakšavanje slaganja na lantini.
Ova jedra su izvrsna za jedrilice s malobrojnim posadama (shorthanded), za sustave kraćenja glavnog jedra s jednim konopom ili ako se koristi lazy jack ili neki sličan sustav za skupljanje spuštenog jedra.


 

Glavno jedro s visokim "roachem" - High roach mainsail

Glavno jedro s visokim roachem (dijelom na vrhu - glavi - jedra) ima profil koji je između standardnog jedra za krstarenje i glavnog jedra sa square topom i to je profil koji se preferira na mnogim charter katamaranima i sličnim višetrupcima.
Dizajn je kombinacija jedara s velikim roachem i full batten jedra s letvama koje su postavljene paralelno zbog lakšeg slaganja na lantinu.
Ova jedra osiguravaju maksimalnu snagu po laganim vjetrovima i jedrenju "laško", a u slučaju da je snaga u njima prevelika lako im se može može otvoriti krivulja stražnjeg poruba i tako se smanjiti "overpower" moment.


 

Glavno jedro za namatanje u jarbolu - Mast furling mainsail

Koncept jedra koje se namata u jarbolu vrlo je jednostavan, ali zahtijeva kompleksan dizajn i složenu izvedbu.
Da bi sustav ispravno funkcionirao ključno je da se namotavanje i odmotavanje jedra obavlja bez zastoja.
Uz ovaj sustav ide i poseban oblik jedra koji je optimiziran za izvlačenje iz jarbola čiji profil cijevi varira od proizvođača do proizvođača, pa je to jedan od važnijih elemenata koji treba biti uzet u obzir.


 

Glavno jedro za namatanje u lantinu - Boom furling mainsail

North Sails je pionir u proizvodnji modernih glavnih jedara s mogućnošću namatanja u lantini. Za praktičnu izvedbu ovakvih jedara važna je suradnja s proizvođačima lantina.
Prilikom realizacije nužno je implementirati sve aspekte jedra uključujući krivulju jarbola, kao i integraciju sistema za povezivanja jarbola i jedra.

 

 

 

Back To Top