HELIX – Svestranost, samopodržavanje, projiciranje prema naprijed

Helix, tehnologija dijeljenja opterećenja je tehnologija koju je razvio North Sails, a odnosi se na strukturu izrade jedra i mogućnosti dizajna. Jedra napravljena u ovoj tehnologiji su svestranija, samonoseća, projektiraju se bolje prema naprijed i dizajnirana s mogućnošću namotavanja koristeći samo kompozitnu strukturu bez velikih namotavajućih kabela.

North Sails timovi za dizajn i razvoj radili su s najboljim regatnim timovima širom svijeta da uklope ovaj jedinstveni dizajn i proizvodne mogućnosti za rješavanje problema slobodnih „reaching“ jedara po pitanju namotavanja (rolanja). Ranije su ova jedra zahtijevala korištenje čvrstih, težih i vrlo opterećenih kabela da bi se dobila mogućnost namotavanja. Takvi kabeli su otežavali postizanje optimalne forme, a što je sad olakšano s tehnologijom Helix Load Sharing.

Torzijski otpor i vertikalna nosivost prednjeg poruba sad su direktno uključeni u strukturu jedra, pri tom pružajući bolji aerodinamični oblik, dok u isto vrijeme prilagođavaju napetost i torzijska opterećenja potrebna za namotavanje.

Namotavanje slobodno nosećih jedara nije ništa novo, sa ili bez kabela u prednjem porubu. Code Zero je prvi put dobio na značaju za vrijeme Whithbread Round the World Race 1997/98 kad je prednji porub jedra bio pojačan da izdrži velika opterećenja prilikom namotavanja, ali jedro je bilo vrlo teško natrimati, a i rukovati s njim. Od tada se razvio široki spektar sustava i kabela za namotavanje, a sve s ciljem da se poboljšaju namatajuća svojstva Code jedara. Rezultat su bili vrlo efektivni mehanizmi za namotavanje i kabeli koji su mogli izdržati okretne momente, ali ostao je problem optimalnog oblika jedra.

U novije vrijeme, tehnologija dijeljenja opterećenja (Load Sharing Technology) je napredovala i kao rezultat dobila se preraspodjela opterećenja s prednjeg poruba na membranu od koje se izrađuje jedro. 2013. godine Oracle Team USA i Emirates Team New Zealand na AC72 America's Cup katamaranima koristili su Northova prednja jedra koja su preuzimala dio opterećenja prednjeg leta, a koja su ujedno i smanjivala ukupna opterećenja na snast i osiguravala bolje oblike jedra s manjim dubinama. Tada je nastao Helix.

 

Iako se Helix nudi i u panel izvedbi i u 3Di, kompozitna 3Di jedra posebno su pogodna za ovu primjenu. Precizno postavljene trake duž nosivih mreža na prednjem porubu s različitom gustoćom postavljanja stvaraju jedinstvena, lagana, namotavajuća slobodno zakačena jedra.

Na ovom stupnju razvoja, Helix jedra premošćuju prostor između flokova i spinakera. Ako se gledaju konkretni primjeri, Helix osigurava da Code jedra budu brža i stabilnija u širokom spektru kuteva jedrenja.

Trimanje jedara napravljenih u Helix tehnologiji drugačije je nego kod onih s kabelom u prednjem porubu. Helix jedra teže da budu plića, projiciraju prednji porub i pružaju širi upadni kut vjetra, što zahtijeva specijalizirane kalupe za izradu. Jedra s kabelima s druge strane imaju tendenciju da vise s kabela kad se pritežu, stvarajući pri tom neželjenu krivulju prednjeg poruba. Helix je standardna tehnologija u 3Di i paneliranim Code Zero jedrima. A s druge strane Helix je opcija koja se može koristiti za druga 3Di Code i reaching jedra.

 

 

Code jedra

“Code jedro“ je zajednički naziv za specijaliziranu skupinu brzih i plitkih jedara za jedrenje niz vjetar s mogućnošću namotavanja, a koja su definirana s mjerom širine na sredini jedra unutar 50-75% širine donjeg poruba.

Radno područje ovih jedara nalazi se između flokova za jedrenje oštro u vjetar i spinakera za jedrenje niz vjetar.

Code jedra su posebno efektivna na sportskim jednotrupcima i višetrupcima.

 

Helix Code zero & Code zero

 

 

Code 65 & Code 55

 

 

Intervali upotrebe pojedinog tipa Code jedara

 

 

 

Back To Top