Rehabilitacija je neizostavni dio oporavka od svih sportskih ozljeda.

Ključ svake uspješne rehabilitacije je da na početku ostavimo ozlijeđeni dio da miruje, a ostali, neozlijeđeni dio organizma vježbamo, a zatim, postepeno, u vježbanje ubacujemo i ozlijeđeni dio (zglob, mišić, itd.).

Pravilnim vježbama (i ostalim oblicima rehabilitacije) pokušavamo, što je moguće više, održati pokretljivost zglobova i mišićnu masu, a kod vrhunskih sportaša nije zanemariv ni psihološki efekt rehabilitacije (osjećaj da nije izgubljen za bilo kakvu fizičku aktivnost).

Rehabilitacija bi kod sportaša (poznato je da vrhunski sportaši u 7 dana potpunog mirovanja izgube preko 50% aktivnosti mišića), a i kod onih koji to nisu, trebala biti individualno prilagođena, tako da mi je decidirani odgovor na vaše pitanje jako teško dati.

Ovisi o opsegu povrede, vašoj kondiciji, godinama, i mnogočemu ostalom, tako da bi bolje bilo da odgovor na to pitanje prepustimo vašem fizijatru.

iz knjige "Doktor na moru"

dr. Marin Krstulović

Back To Top