Vrste jarbola možemo podijeliti u dvije skupine:

1. skupina

• jarboli s hvatištem prednjeg leta na vrhu
• frakcionalni jarbole (hvatište prednjeg leta je na određenoj udaljenosti od vrha)

2. skupina

• jarboli s kontrolnim letima (“stays”)
• jarboli bez kontrolnih leta

 

Jarboli sa hvatištem prednjeg leta na vrhu

Jarbol sa hvatištem prednjeg leta na vrhu imat će kontrolna leta, ovisno o visini, poprečnom presjeku, te o kutu križeva.
Niži jarbol s većim poprečnim presjekom, vjerojatno neće imati kontrolna leta. Također, kontrolna leta neće imati niti jarboli sa zatvorenim križevima (križevi čiji je međusobni kut manji od 180°).
Viši jarboli, koji će vjerojatno biti manjeg poprečnog presjeka zbog težine, imat će kontrolna leta. Kontrolna leta najčešće će biti pričvršćena na polovici jarbola. Time se osigurava sigurnost jarbola ali se ujedno pruža i mogućnost kontrole dubine donje polovice glavnog jedra (slika 2.1).
Jarboli sa hvatištem prednjeg leta na vrhu danas se ne koriste na regatnim jedrilicama jer njihova konstrukcija, te nedostatak kontrola za trimanje, ne omogućavaju potrebne promjene krivulje tijekom jedrenja.

Slika 2.1 - Pritezanjem pripona V1 smanjuje se bočno savijanje jarbola i priteže prednje leto. Pritezanjem pripona D2 smanjuje se savijanje sredine jarbola i kontrolira dubinu u gornjem dijelu jedra. Pritezanjem pripona D1 učvršćuje se donji dio jarbola i regulira dubina donjeg dijela jedra. Kontrolnim letima (desna slika), moguće je dodatno mijenjati krivulju sredine jarbola.

 

Frakcionalni jarboli

Frakcionalni jarbol ima hvatište prednjeg leta na određenoj udaljenosti ispod vrha. Hoće li frakcionalni jarbol imati kontrolna leta prvenstveno će ovisiti o kutu i duljini križeva, zatim o poprečnom presjeku jarbola te o njegovoj visini.
Smanjenjem kuta križeva i povećanjem njihove duljine, povećava se kako uzdužna tako i poprečna čvrstoća jarbola što je osnovni razlog zbog čega kontrolna leta nisu potrebna. Jarboli koji nemaju kontrolna leta omogućavaju posadi lakše i brže
manevriranje.
No ukoliko zbog konstrukcije jarbola postoji potreba za kontrolnim letima, tada će jarbol imati: gornji par kontrolnih leta (stays) i donji par kontrolnih leta (check stays).
Gornji par kontrolnih leta bit će smješten u točki u kojoj je hvatište prednjeg leta, a donji par negdje na polovici jarbola (slika 2.2). Gornja kontrolna leta održavaju pritegnutost prednjeg leta, a donja savijenost srednjeg dijela jarbola.
Ovakvi jarboli najčešće će imati potpuno ravne (otvorene) križeve. 
Pritezanjem pripona, na jarbolima s otvorenim križevima, isključivo se osiguravava poprečna čvrstoća jarbola, dok se uzdužna čvrstoća kontrolira krmenim letom, gornjim te donjim kontrolnim letima. Ova snast pruža širok spektar mogućnosti trimanja tijekom jedrenja.
Ipak, našu pažnju u ovoj knjizi usmjerit ćemo isključivo na frakcionalne jarbole s dva križa (zatvorena), bez kontrolnih leta te sa tri pripone sa svake strane. To su jarboli koji se danas najčešće koriste na većini regatnih (IMS) jedrilica. Dok budemo opisivali postupak trimanja jarbola nazivat ćemo ih na sljedeći način: vertikalna pripona (V1) sa hvatištem na mjestu gdje je jarbol frakcioniran, donja dijagonalna pripona (D1) te gornja dijagonalna pripona (D2) (pogledajte desni dio slike 2.2).

Slika 2.2 - Pritezanjem ili popuštanjem pripona V1, D1 i D2 djeluje se isključivo na poprečnu čvrstoću (krutost) jarbola. Uzdužno savijanje jarbola i luk prednjeg leta regulira se ostalim kontrolama: krmenim letom, donjim i gornjim kontrolnim letima (lijeva slika). Promjenom tenzije pripona V1 djeluje se na luk prednjeg leta i uzdužnu savijenost jarbola. Promjenom tenzije pripona D1 i D2 djeluje se na poprečnu i uzdužnu savijenost u srednjem, odnosno u donjem dijelu jarbola (desna slika).

iz knjige "Biti brži"

ing. pom. Stjepan Vitaljić

 

 

 

 

Back To Top