DONATORI (nisu naplatili svoje usluge na gradnji zgrade JK Val):

Projektantski tim i drugi donatori:

Ivana Lozić, dipl. ing. arh., i Marko Paić, ing. arh., arhitektonski studio "25,4 mm", glavni projekt
Damir Alfier, dipl. ing. građ., Klamfa d.o.o., poslovi nadzora gradnje objekta
Marko Maglov, dipl. ing. građ., Građevinski projekti d.o.o., projekt konstrukcije
Živko Škevin, dipl. ing. el., Elektromix d.o.o., projekt električne instalacije i gromobrana
Grgo i Zvone Bečić, dipl. ing. stroj., Win projekt d.o.o., projekt inst. vodovoda i odvodnje i projekt termotehničkih instalacija
Martina Baranić, dipl. ing. stroj., Nautika d.o.o., elaborat ZOP-a, ZNR-a
Simon Triva, mag. ing. geod. et. geoinf., Geo Nexus d.o.o., geodetski projekti
mr. sc. Božo Padovan, dipl. ing. fiz., Terra compacta d.o.o., geofizička istraživanja
Šime Gojanović, Stolarija Gojanović 1969 G d.o.o., unutarnja stolarija
Boris Gligić, Elektrolux trgovina i servis d.o.o., elektroinstalacije
Nikica Bujas, Elektrolux građenje d.o.o., elektroinstalacije
Marko Maričić Cima, obrt Vodoinstalacije Maričić, vodoinstalacije
Krekić avangard d.o.o., kupaonička galanterija
Ronilački centar Neptun d.o.o., donacija u građevinskom materijalu
Radio Ritam d.o.o., donacija u građevinskom materijalu
Iljadica-Rapo d.o.o, donacija opreme za klupsku vježbaonicu

 

SPONZORI (umanjili su cijenu svojih usluga na gradnji zgrade JK Val):

Bemix d.o.o., grubi građevinski radovi
RAL d.o.o., alustolarija
Naprijed d.o.o., fasaderski i ličilački radovi
Čigra cop d.o.o., radovi na okolišu zgrade i opločavanju dvorišta
Stina d.o.o., epoksidna podna obloga
Abela gradnja d.o.o., postavljanje podnih i zidnih obloga
Gulin Metal, bravarski radovi
Kameni zid d.o.o., kamenarski radovi

 

UPLATE U AKCIJI 'TIKULA ZA VAL' (navedeni su po redoslijedu uplata, bez obzira na iznos):

Fizičke osobe:

Jordanka Grubač i Ante Granik, Marin Paić, Dražena Stošić Šarić, Siniša Bušac, Neda Lambaša, Mirjana Žurić, Marinko Bošnjak, Darko Gulin, Božidar Baus, Azra Skorić, Joško Šupe, Miroslav Bjelajac, Šime Berović, Božidar Bogdan, Danijel Kraljev, Juraj Sladić, Joško Perić, Josip Bračić, Dragutin Šantić, Nino Brajković, Aleksandar Belamarić, Katarina Tepić, Jakov Lazinica, Željko Šain, Ante Ninić Rudi, Gojko Lambaša, Radivoj Radonić, Branko Radonić, Branko Grubač, Matija Bumbak, Krešimir Stojić, Joso Olivari, Valentino Kinkela, Željko Lozić, Mario Škalabrin, Tonči Radnić, Sandro Santini, Rafael Bogdanić, Nikola Urukalo, Darko Palinić, Mate Dodig, Anthony Matthew, Boris Čičmirko, Ranka Padovan, Josip Čupić, Boris Štrkalj, Zoran Desanić, Danira Piasevoli, Anton Bataljaku, Franka Klarić, Ante Rupić, Denis Marinov, Mihovil Dekaris, Marija stošić, Joško Marić, Zoran Lučić, Nikola Perlić, Višnja i Ante Cukrov, Antoni Biberica, Stipe Kursar, Živana Ilijaš, Goran Šimac, Boško Reljanović, Davor Grdić, Imre Povazan, Josip Joso Juras, Boško Jurišić, Refko Ganić, Nataša Vrcić, Alexandros Giaslas, Josip Blažević, Šime Vranić, Živko Lakoš, Ivo Vatavuk, Zdenka Katarina i Jakov Dulibić, Hrvoje Zaninović, Ivan Galjuf, Damir Barbača, Breda Gojčeta, Branko Kužina, Ivo Petar Kapitanović, Denis Drašković, Svetin Budimir, Fra Žarko Maretić, Anuška Trlaja, Branko Dragutin, Denis Radačić, Stipe Vukičević Devota, Jelena Kunčić, Duško Šarić, Nikolina Stančić Pašara, Tomislav Stančić, Zoja i Veljko Grčić, Kristina Arambašić, Mišela Papak, Borislav Topić, Velibor Krasić, Anka Karabatić, Agneza Morić, Radojka Sladić, Siniša Računica, Đurđica Paić, Branko Ofner, Teodor Baljkas, Zvonko Zaninović, Dino Karađole, Slavica Matešić, Mirjana Lučić, Vjera Lučić, Daniel Reljić, Milan Vidačković, Dragomir Mucić, Vinko Vudrag, Darko Tralić, Čedo Paić, Vinko Guberina, Hrvoje Bego, Zlatko Vukičević, Branko Ožegović, Ivan Lokas, Pavle Novak, Nada Gulin, Tome Mileta, Rudolf Vučić, Paško Rakić, Darija Čipčić, Davor Brajković, Luka Stošić, Marijo Kuvač, Ante Erceg, Ante Juras, Darko Juras, Gabriel i Ivana Šunjerga, Martina i Kristina Rak, Špiro Jovanović, Boris Ercegović, Marko Kus, Nikica Kalauz, Tomislav Vrčić, Josip Zorić, Boris Majcen, Tomislav Gomerčić, Zdravko Radnić, Tome Vrbičić, Siniša Burić, Krešimir Gulin, Jasenka Ramljak, Ante Čobanov, Ive Krnić, Perislav Kronja, Dinko Stošić, Ivica Madžar, Nenad Čala, Jadranka Barišić, Duška Šarić, Igor Žokalj, Zoran Kalauz, Vedran Mandura, Slavica Blažević, Ivan Gatara, Hermina Maričić, Ružica Žganjer, Goran Turko, Danijel Ukić, Darko Jurić, Franko Vidović, Krunoslav Mazalin, Jasminka Grubač, Borivoj Mitrić, Radojka Živković, Rudi i Jasminka Šola, Tanja Raič Grubač, Ringo Špaleta, Željko Dulibić, Zdravka Kalauz, Branko Tudić, Robert Baljkas, Alen Šimac, Loren Trlaja, Srećko Barbir, Branko Validžić, Marinko Jakovljević, Bojan Berlengi, Ružica Piljac, Zvonimir Kravar, Tonko Petešić, Rade Gligić, Nera Gojanović, Zoran Smolić, Alenka Poljičak, Milivoj Vuletić, Ana Lovrić, Goran Bubalo, Zdravko Gracin, Antun Maričić, Stipe Dulibić, Roko Perišić, Antun Zajc, Dubravka Milaković, Blaž Knežević, Franjo Jurić, Krešo Trklja, Vlatko Grubišić, Luka Zaninović, Danka Montana, Jadranka Giljanović Perak, Pavao Roca, Zoran S, Sanja Cvitan, Stjepan Kinkela, Zdravko Vrčić, Nenad Kužina, Ljiljana Ilić, Johnny Vrcić, Damir Lončar, Marin Lončar, Jagoda Knez, Liam Lepej, Roni Lepej, Nikola Šolaja, Mirko Šare, Neven Bujas, Marijana Brajković, Mladen Jurković, Lamjana Jurčec, Marko Šarić, Slavko Milutin, Ivan Perak, Tonči Franić, Miro Lozić, Joško Sprčić, Tomislav Burzić, Vladimir Wagner, Nenad Grubišić, Ivica Vrbičić, Vinko Marenzi, Zdravka Lukačević, Zvonimir Brakus, Boris Gaćina, Vjeran Paić, Zoran Dobrota, Krste Olivari, Romeo Perkov, Ranko Juras, Jere Vjera i Loreta Prgin, Tanja Živković-Mikulčić, Milan Macura, Ante Deljac, Milana Vitez, Petar Jurišić, Filip Pažanin, Hrvoje Duvančić, Ljliljana Zorčić, Andro Tomić, Tome Vrbičić, Morana Antunac Majcen, Josip Lovrić, Teodor Mudronja, Jakov Grubišić, Janko Ivaniš, Vinka Klarić, Siniša Pauk, Dragomir Dobrota, Gojko Berlengi, Ranka Padovan, Ivan i Mirna Mihaljević, Nastija Alfier, Stpe Bjažić, Ivo Belamarić, Jagoda Renje, Dino Dželalija, Pero Klarić, Željko Bujas, Jasminka Srebrenović, Fillip Vukičević, Frane Miljević, Vlatka Novak, Maša Štrbinić, Boris Šunjić, Duško Klisović, Dubravko Štrbinić, Petar Stošić, V Paklar, Tomislav Kužina, Josip Lovrić, Roko Jurić, Sanda Pavlović Lučić, Miljenko Alavanja, Maja Dragičević-Lambaša, Vinko Šarić, Danijel Gurdulić, Božidar Bujas, Nenad Travica, Diana Gunjača, Luka Zaninović, Niniša Brakus, A Livaković, Josip Lovrić, Dijana Stojnić, Fabijan Palinić, Matej i Filip Bošnjak, Tomislav Gega, Bojan Krvavica, Papundek, Siniša Stojnić, Ivan Perak, Vinko Šarić, Petra i Bogdan Žvanut, Zoran Josipović, Cvitan Ante, Olivari Josip, Peter Mosny. Napominjemo da je obitelj Zlatka Štrbinića Šone, preminulog u siječnju 2017., zamolila sve one koji su htjeli kupiti vijenac za pogreb da sredstva doniraju Jedriličarskom klubu Val za troškove gradnje nove zgrade u sklopu akcije "Tikula za Val".

Pravne osobe:

Laser d.o.o., Gradska četvrt Varoš, Amadeus d.o.o., Agencija Dalmat nekretnine, Brodogradilište i Marina d.o.o. Betina, Motonautika VM d.o.o., Porat d.o.o., Vodice d.o.o., Vita d.o.o., Javni bilježnik Alisa Kale, Udruga "Za sport" grada Šibenika, Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Damex d.o.o., Čempresi d.o.o., Mega Trend d.o.o., Nautički centar Pina i Mare d.o.o., Plesni teatar Sjene, Zajednica sportova grada Šibenika, Minigradnja d.o.o., Gradska četvrt Stari grad, Trgovački obrt Baby centar, Jarušica d.o.o., Ugostiteljski obrt Luca, Jedriličarski klub Trogir, Ugostiteljski obrt Faust bistro, Dom zdravlja Šibenik, obrt Janimar, G.I.M.Gase d.o.o., Gambi d.o.o., Auto Centar Šibenik d.o.o., Ordinacija dent. med. Sanja Iljadica, dr. med. dent., Lagano d.o.o., Biro Stan – upravljanje d.o.o., Rotary klub Šibenik, Jelgrad d.o.o., Dječji vrtić i jaslice Oršula, Aktivator d.o.o., Jedriličarski klub Orsan Dubrovnik, Cronomar d.o.o., Exclusive centar Božo Paić d.o.o., Capax d.o.o., Optika Topić d.o.o., Ugostiteljski obrt Bazen, Sportski klub za ribolov na moru Gaun Kaprije, Balkini d.o.o., Yacht klub Zlarin, Ugostiteljski obrt Neptun, Helsinborg Aktiebolag Sweden, Poliklinika Mikulandra, Jedriličarski savez Dubrovačko-neretvanske županije, MIAB d.o.o., Adriatik autokamp d.o.o., Jedriličarski centar d.o.o., Infomare d.o.o., Fotoklub Šibenik, Angelina Tours d.o.o., Jedriličarski klub Tijat Vodice.

 


Teret gradnje nove zgrade kluba iznijeli su svi aktivni članovi uz Izvršni odbor u sastavu: Marin Paić, predsjednik, Denis Marinov, dopredsjednik, Damir Desabota, Zoran Popović, Tonći Radnić, Hrvoje Duvančić i Davor Piasevoli, te Nadzorni odbor u sastavu: Zdravko Radnić, predsjednik NO-a, Simon Triva i Tihomir Paškov. Od ostalih potrebno je posebno istaknuti Sinišu Bušca, tajnika kluba, te Zorana Lučića Lucu, voditelja sekcije za društvene aktivnosti kluba.

 

Back To Top