Studenti Pomorskog menadžmenta Pomorskog fakulteta u Splitu pripremili su jednu malu anketu za sve jedriličare, a koju su napravili u sklopu kolegija Istraživanje tržišta u pomorstvu.

Nadaju se da će s prikupljenim podacima dobiti bolju i kompletniju sliku o promjenama psihofizičkih stanja jedriličara nakon što su iskusili neku vrstu lockdowna ili ograničavanja kretanja.

Autori mole sviju koji žele sudjelovati da budu iskreni s odgovorima, a možete je pronaći na ovom linku.

 

Back To Top