ORC

ORC kao sustav razvrstanja pruža široku lepezu "usluga", odnosno može se koristiti kao za iznimno sportski nastrojene jedrilice optimizirane u svakom detalju, tako i za jedrilice koje nisu s velikom količinom natjecateljskog naboja. Ta širina je iskorištena u Dubrovniku, pa je ORC službeni sustav razvrstanja koji koristi Liga Orsan. 

S obzirom da se ORC stalno unaprijeđuje i na početku svake kalendarske godine se objavljuju određene izmjene i poboljšane verzije "formule", tako su u JK Orsan odlučili prošlu nedjelju posvetiti jednoj radionici u kojoj su nastojali obuhvatiti sve nepoznanice i odgovoriti na pitanja koja su pripremili jedriličari.

Osim tog teoretskog segmenta jedan dio radionice je rezerviran i za analizu do tada odjedrena četiri kola Lige, pa su se analizirali playbackovi, te povezivali snimljeni podaci s brojevima koje očekuje ORC.

Više o cijeloj ovoj temi ispričao je Marije Kurajica, jedan od članova RO Lige u kojem su još i Denis Vukas, Zakarija Perica i Dean Kontić, a ujedno i glavni i odgovorni za sve kalkulacije i točnost rezultata:

Napravili smo ovu radionicu jer se skupilo nekoliko pitanja na koja je trebalo odgovoriti, pa sam pripremio malu prezentaciju u kojoj sam pokušao proći kroz ta pravila. Također smo obradili "scoringe" (formule za proračun rezultata), te zašto smo izabrali baš ovu formulu (triple number) koju koristimo za Ligu, naravno vidjeli smo i kako se obračunavaju rezultati. Jedan dio radionice je bio posvećen promjenama u pravilima za 2020. Jedio priče smo posvetili i promjenama oko Code 0 i plitkih genakera, jer imamo par jedrilica koje imaju takvu opremu, pa smo i to morali pojasniti. A evo imamo i službenu regatu u kalendaru Saveza, Regatu Sv.Vlaha i želimo da i ona bude po ORC-a, pa da sve bude razjašnjeno i da svi dođu najbolje pripremljeni. Naravno, bit će bodovana i za Ligu, ali to što je u službenom kalendaru sigurno joj daje veću težinu. Do tada moramo srediti i sve svjedodžbe, jer je dio jedrilica jedrio s testnim svjedodžbama. Priču smo proširili i s iskustvima koje smo stekli na Dubrovniku, jer s njim nastupamo na regatama za CRO ORC Cup, a bili smo i na dva SP, pa smo dosta toga naučili na njemu. A najviše pitanja je bilo baš oko spomenutih Code 0... tko ih ima u svjedodžbi, kako utječu na rejting itd. Kad smo uspoređivali ORC svjedodžbe skrenuta je pažnja i na VPP, te mogućnost usporedbe brojeva predviđenih u njemu s trackingom i podacima snimljenima za vrijeme jedrenja. Tu se moglo egzaktno vidjeti koliko je u nekoj etapi netko bio dobar ili je mogao biti još bolji. Jedan dio jedriličara nije znao da se u svjedodžbi nalaze i "target speed" podaci za pojedine kuteve jedrenja s određenim jedrima. A to tko je znao, a tko nije, moglo se vidjeti i u postignutim rezultatima... oni koji su se već ranije upoznali sa svim što nudi ORC postizali su i bolje rezultate u jedrenju.

Maroje Kurajica, JK Orsan

Dobar odaziv na ovoj radionici, od preko dvadeset dubrovačkih jedriličara garant je da će i ostale planirane radionice biti dobro posjećene. U planu je organiziranje i jedne koja bi se bavila regatnim pravilima. Nju će voditi Denis Vukas, a bit će i jedna posvećena trimu jedrilica. 

Prošla nedjelja je inače bila rezervirana za jedno od kola Lige Orsan, ali loša vremenska prognoza je isključila jedrenje kao opciju, pa je termin iskorišten za ove teoretske aktivnosti. Naravno, pričalo se i o Ligi, jer se dva planirana "treninga" nisu odjedrila. S obzirom da nema slobodnih termina u nadolazeće vrijeme odlučeno je da se taj manjak neće nadoknađivati, pa će u skladu s tim biti smanjen broj odbacivanja s tri na dva.

 

Naslovna foto: Eugen Miljan & Dean Kontić

 

Back To Top