Postoji više različitih, a jednako efektnih načina skraćivanja glavnog jedra, ali svi imaju zajednička dva elementa.

Prvi je da sistem mora biti jednostavan za korištenje; krat se mora jednostavno i brzo namjestiti. A drugi je da skraćeno jedro mora imati oblik u skladu s uvjetima koji vladaju na moru, što bi u ovom slučaju trebalo biti da je vrlo plitko. Odnosno sustav za skraćivanje mora bazu jedra držati što bliže lantini i što više ga rastegnuti.

Kad je jedro skraćeno svo opterećenje treba biti na dvije točke na bazi jedra: „reef tack“ i „reef clew“.

Ostale vezice duž jedra služe samo da bi se skupio i osigurao skraćeni dio jedra. Te vezice ne smiju biti pod opterećenjem. Sistem za skraćivanje s jednim ili dva konopa može se namjestiti da se skraćivanje napravi bez napuštanja kokpita. Ako to nije tako namješteno morat ćete ići do jarbola da namjestite „reef tack“ hvatište i obavite radnje oko podigača glavnog jedra.
Bez obzira koji je, vaš sustav mora raditi bez problema, tako da ne budete u dilemi da li ćete ga koristiti. Kad ste u nedoumici, skratite jedro. Ako je oslabio pritisak, oslobodite krat i podignite cijelo jedro.

Ovo su osnovni koraci za skraćivanje glavnog jedra:

  • zauzmite položaj što je moguće više u smjeru vjetra
  • uključite auto pilot i namjestite ga da održava vaš kurs
  • opustite škotu glavnog jedra i vang
  • spustite glavno jedro koliko je potrebno. Pripremite i oslobodite sve konope iz sustava za skraćivanje da se ne bi zapetljale za vrijeme samog postupka
  • pričvrstite „reef tack“
  • ponovno nategnite podigač glavnog jedra
  • nategnite konope za skraćivanje. Moraju biti stvarno jako nategnuti kako bi baza krata bila uz lantinu i jedro „isplićeno“
  • stegnite vang i natrimajte glavno jedro

Dodatni savjeti:

  • označite na podigaču glavnog jedra koliko trebate otpustiti da bi se jedro spustilo na pravu visinu za skraćivanje
  • ako očekujete da će jedro biti skraćeno dulje vrijeme tada je dobro točku „reef clew“ vežete nekim tankim konopom za lantinu tako da na taj način smanjite pritisak na konop koji to radi u sustavu za skraćivanje

 

 

 

Back To Top