U članku Kontrola snage jedara u jedrenju u orcu definirana su tri izvora snage u jedrima: upadni kut vjetra, dubina jedra i zakrivljenost stražnjeg poruba (twist). Ovdje će fokus biti na zakrivljenosti i njegovom utjecaju na snagu i performanse.

Zakrivljenost

Zakrivljenost stražnjeg poruba opisuje relativni oblik jedra gledano odozgor prema dolje. Jedro je je dosta zakrivljeno kad je gornji dio vanjskog poruba otvoren, dok je malo zakrivljeno kad je taj dio poruba zatvoren. Povećanje zakrivljenosti smanjuje snagu jer se otvara gornji dio jedra.

veća zakrivljenost = manja snaga

Kao kod povećanja upadnog kuta vjetra i dubine jedra, smanjivanje zakrivljenosti stražnjeg poruba dodaje snagu do točke kad jedro počinje „tresti“ i snaga pada.

 

Više o zakrivljenosti

Zakrivljenost je nužna da bi se smanjio površinski otpor, vjetar je jači iznad površine mora nego uz jedro; ova pojava se naziva gradijent vjetra. Stvarni vjetar i brzina jedrilice u kombinaciji, stvaraju prividni vjetar. Snažniji stvarni vjetar kao posljedicu ima stvaranje snažnijeg prividnog vjetra i šireg upadnog kuta na površini jedra. Gornji dio jedra mora biti savijen prema vani, gledano u odnosu na donji dio jedra, da bi slijedio širi kut prividnog vjetra.

Jedrari dizajniraju savijenost jedra da prati prosječni gradijent vjetra, a tada ga trimeri moraju fino namjestiti tako da zakrivljenost stražnjeg poruba prati vjetar i uvjete na moru u skladu s ciljevima koji se trebaju postići. Fino namještanje savijenosti je najvažnija stvar koju možemo utrimati (namjestiti).

 

Ispravna savijenost za...

Lagani vjetar

Gradijent vjetra je najviše izražen po laganom vjetru, pa je potrebna dodatna savijenost. Osim toga, jedra su sklona uvrtanju po laganom vjetru, a savijenost stražnjeg poruba osigurva lakši protok zraka. Također, dublja forma vjetra osigurava dodatnu snagu po laganom vjetru – ali je sklona i stvaranju otpora, stoga je trimanje s dosta zakrivljenosti stražnjeg poruba prikladno za lagane vjetrove. Dakle, iako može biti kontraintuitivno, iako dodatna zakrviljenost smanjuje snagu ipak trebamo trimati s dodatnom zakrivljenosti da smanjimo utjecaj otpora.

 

Umjereni vjetar

Po umjerenim vjertovima može se trimati „tvrđe“ bez usporavanja protoka zraka. Takvi tvrđi trimovi s manjom zakrivljenošću stražnjeg poruba dodaju snagu i poboljšavaju kut u orcu.

 

Jaki vjetar

Kako snaga u jedrima postaje sve veća jedra se isplićuju (smanjuje „trbuh“) i povećava se krivulja stražnjeg poruba da se propusti višak „snage“. Tako da se jedri s većom krivuljom i po laganim i jakim vjetrovima, a s manjim krivuljama po umjerenim vjetrovima.

 

Zakrivljenost i performanse

Općenito, manja zakrivljenost stražnjeg poruba jedra pomaže u postizanju boljih kuteva u orcu dok je posljedica veće krivulje stražnjeg poruba veća brzina jedrenja s većom slobodom rada kormilom. Npr. nakon završetka vire (letanja) jedra su početno utrimana s većom krivuljom stražnjeg poruba (da bi se spriječilo stvaranje otpora koji će usporavati jedrilicu), a konačni trim se radi kad jedrilica ubrza do pune brzine. Također, po valovitom moru trima se s dodatnom zakrivljenošću da bi se kormilaru osigurala veća sloboda rada kormilom dok jedrilica vijuga kroz valove. S druge strane, smajivanje zakrivljenosti osigurava punu snagu s oštrim kutem u orcu kad se jedri po mirnijem moru.

 

Ispuštanje snage iz jedara

Snaga se može smanjiti ili povećanjem zakrivljenosti stražnjeg poruba ili isplićivanjem jedra ili s oba postupka. Koji je najbolji? Po valovitom moru bolje je smanjiti pritisak u jedrima povećanjem zakrivljenosti stražnjeg poruba, dok je po uvjetima mirnijeg mora preporučljivije isplićivati jedra. 

Često je kombinacija krivulje i plitkog jedra najbolja kombinacija.
Jedan od izazova trimanja je postizanje ispravne ukupne snage, kao i ispravne kombinacije namještanja dubine i zakrivljenosti da odgovaraju trenutnim uvjetima jedrenja. Vang od lantine i cunninham mogu pomoći da se uspostavi ravnoteža.


Bill Gladstone 

 

 

Back To Top