Ništa ne traži toliko timskog rada i treninga kao rad sa spinakerom. Ovdje ćemo pokriti vještine i tehnike potrebne za rad i kontrolu konvencionalnih spinakera kojima se manipulira s tangunima. Za to je preporučljivo koristiti pristup „podijeli i vladaj“: jedan dio posade jedri najbrže moguće s jedrima koja su im na raspolaganju, dok je drugi dio posade zadužen za pripremanje spinakera, pojalabanu ili njegovo spuštanje.

 

Škotine spinakera

Današnji materijali za izradu konopa su visokotehnološki proizvodi čiji ograničavajući faktor je jedino trenje koje se može ostavriti stiskom šake jedriličara. Na jedrilicama s duplim bracama (radna braca/škotina koja se koristi u zavjetrini za trimanje spinakera i „guy“ koji se koristi u privjetrini i koji prolazi preko tanguna) obje završavaju na zajedničkom okovu. One su toliko lagane da ne treba biti u strahu da će biti preteške za spinaker po laganom vjetru, a također se dobiva na masi drugog okova kojeg se nema potrebe koristiti. I ne trebate se bojati što ćete s viškom novca koji će vam ostati zbog uštede na okovu, jer će visokotehnološki konopi apsorbiraju sve viškove.

 

Načini pripreme spinakera

Priprema spinakera za rad bez komplikacija kreće s pažljivim slaganjem i pravilnim spajanjem škotina. Većina spinakera može biti ugurana u svoje vreće tako što se rukama prate njihovi vanjski porubi da bi se provjerilo da spinaker nije zarotiran prilikom spuštanja i guranja pod palubu. Veliki spinakeri, kao i oni za jaki vjetar također mogu biti i „zatvoreni“ s vunenim konopčićima koji spriječavaju da se napušu prije nego se spinaker potpuno podigne.
Svejedno kako je spinaker složen, glava i rogljevi trebaju biti izvučeni na vrh vreće (torbe) u kojoj se spinaker nalazi. Prije svakog podizanja, ako treba i dva puta, provjerite gindac (podigač) i škotine da budete sigurni da nisu isprepletene.
Ako je u pitanju asimetrični spinekar (genaker) manevre (pojalabande) se mogu raditi na tri načina: unutrašnja, vanjska i „blow-through“. Po laganim vjetrovima iskusne posade koriste unutrašnju pojalabandu i tada neaktivna škotina mora prolaziti između genakera i pramčanog štraja, odnosno „tack line“ (konop s kojim se genaker hvata na vrh baštuna) ide ispod škotina genakera. Jednak sistem pripreme se koristi i za „blow-trough“, pojalabandu koju često koriste profesionalne posade. A ako će se pojalabande raditi na jakom vjetru ili ako posada nije dovoljno spremna tada neaktivna škotina mora ići s vanjske strane genakera, odnosno prilikom pripremanja tack line ide iznad škotina.

 

Bear away set

Ovo je najjednostavniji način pripreme spinakera. Kako se prilazi oznaci koju treba obići podiže se tangun, kreće se u obilazak oznake (zapojava) i podiže se spinaker. A kod jedrilica s asimetričnim spinakerom prvo se izvlači baštun i tack privlači na njegov vrh.
Na oznaci obilaska može se prvo pojalabandati ili samo nasatviti na istim uzdama s kojima se došlo do oznake, samo pojanijim kursem.
Kod većine jedrilica spinaker i genaker se podižu kroz prozor pramčane kabine. Alternativni način je sa zavjetrinskog boka ispred bočnih pripona (sarći) ili iz ulaza u kabinu. Nikad ih nemojte podizati s pramca jer to znači povećanje mase opreme i ljudi koji su za to vrijeme na toj poziciji jedrilice.


Pre rig (prije regate)

Važno je isplanirati prvo podizanje spinakera prije starta regate. Postavite brace i gindac na očekivanu stranu podizanja i prikačite duple brace (radnu bracu i guy) ako ga planirate podignuti kroz pramčani prozor. Za ovaj način podizanja guy zakačite na „tack“ (rogalj spinakera koji ide na tangun), a okov brace zakačite na „clew“ (zavjetrinski rogalj) i na glavu spinakera, kasnije će biti objašnjeno zašto.
Početno postavljanje tanguna pretpostavlja da kroz njegov okov prolazi guy (pazite da ne bude zapetljan sa sajlama na ogradi), postavljaju se alto (konop koji podiže tangun u zrak – dolazi sa sredine jarbola) i basso (konop koji ne dozvoljava podizanje tanguna u zrak – dolazi s palube). Unutarnja strana tanguna (ona koja se kači na jarbol) može se prikačiti na jarbol ako se taj okov nalazi na šini koja ide do dna jarbola, tako da tangun ne smeta u radu s flokom. Ako to nije moguće tangun zakačite za sarće.
Pazite da početna duljina bassa bude dovoljna da se tangun podigne na neku zamišljenu visinu s kojom će postupak podizanja spinakera proći u redu.
Kad zakačite alto, privucite ga jarbolu, tako da ne smeta u radu s flokom. Da bi alto ostao u tom položaju možete koristiti okove koji se već tu nalaze i nastojte izbjegavati dodavanje kukica koje bi poslužile u tu svrhu, jer se tijekom jedrenja za njih može neželjeno zakačiti neki drugi konop, flok ili sam spinaker.

 

Priprema neposredno pred podizanje

Podizanje kroz pramčani prozor

Posljednje pripreme pred samo podizanje spinakera trebaju proći s minimalnim zastojima. Ako je sve pripremljeno za podizanje kroz pramčani prozor tada je još potrebno jedino zakačiti podigač (gindac). Evo kako to napraviti.
Za vrijeme jedrenja na pretposljednjim uzdama (prije posljednje vire - letanja) član posade koji radi uz jarbol donosi kraj podigača bowmanu koji ga kači na vrh spinakera. Ovo treba napraviti sa što manje kretnji po brodu i naravno, podigač treba osloboditi iz kočnice da se to može napraviti.
Ali koliko brzo možete dohvatiti vrh spinakera ako se on nalazi negdje dolje u pramčanoj kabini?
Sjećate se da smo zajedno zakačili vrh (head) i „clew“ sa zavjetrinskom bracom. Sad možete izvući vrh iz kabine jednostavnim povlaćenjem brace. Zakačite podigač za vrh, a okov brace maknite s vrha spinakera i s njim zakačite samo clew rogalj. Budite pažljivi da ih ne zamijenite ili da ne bi isprepleli konope.
Nakon vire genoa može zapetljati podigač spinakera u sarće. Da bi se ovo izbjeglo nategnite podigač. Nakon manevra ponovno ga popustite, tako da bude u zavjetrini, slobodan od genoe.

 

Leeward Rail Set – podizanje iz zavjetrine

Spinaker se dovlači na palubu, vreća u kojoj se nalazi zakači se za ogradu i kače se braca, guy i podigač. Svi ti elementi trebaju biti na vrijeme pripremljeni da ne bi bilo nepotrebnih kretanja posade. Pri tome vodite računa o tome da li za vrijeme tih posljednjih priprema ne morate tražiti od nekog iz posade da vam popusti neki od konopa. U tom slučaju razmislite da možda promijenite način obavljanja priprema.
Sve što treba (brace, guyeve i podigač) zakačite dok je cijela oprema u privjetrini (to obično znači prije posljednjeg manevra pred nailazak na oznaku). Nakon što se vira i genoa trese može se desiti da se zbog udaraca genoe po podigaču vrh spinakera izvuče iz vreće. Da bi se osigurali od ove situacije nategnite podigač za vrijeme manevra, a tako se i osiguravate da se podigač ne zapetlja o pripone (sarće). Nakon što vira završi popustite podigač tako da bude slobodan u zavjetrini ispod genoe.
Ako je vjetrovito i valovito toliko da se spinaker može „isprati“ iz vreće za vrijeme jedrenja orce prema oznaci, pokušajte postaviti vreću spinakera u sredini palube ili u podnožju jarbola i zakačiti je za čvrsto uporište.

 

Podizanje tanguna

Nakon što se vira na layline ne trebate odmah krenuti s postavljanjem tanguna. Ako imate dovoljno vremena sjednite na bok s ostatkom posade (ili budite mirni) dok brod ne dosegne punu brzinu.
Kad se dovoljno ubrzalo posada zadužena za rad na pramcu može krenuti naprijed i podignuti tangun. Kolega koji je uz jarbol u ruci ima alto (podigač tanguna) povlači višak konopa da alto dođe pod tenziju.
Kad je tangun postavljen i alto zakočen otvara se pramčani prozor i izvlače se tri kraja spinakera (rogljevi i vrh).
Ako imate dovoljno vremena prije početka priprema, dobra je ideja da se ponovi tko što točno radi u manevru podizanja, tek toliko da budete sigurni. Također, budite sigurni da je podigač floka slobodan i da će se spuštanje floka obaviti bez problema.

 

Podizanje

Budite spremni za podizanje kad stignete na oznaku obilaska. Osim ako taktičar ne zatraži da pričekate, s podizanjem se kreće čim se ostala jedra počnu laškavati i brod se ispravljati. Do tog trenutka budite na boku i sudjelujte u izravnavanju broda da osiguravate brzinu prilaženja oznaci. Nemojte samo stajati i iščekivati „svoj trenutak“.
Osim po jakom vjetru, pripremite guy kako prilazite oznaci obilaska. Za vrijeme podizanja spinakera guy mora biti maksimalno privučen na tangun da bi se sriječilo stvaranje „karamele“.
Povucite bracu, ali ne previše da se spinaker ne bi napunio, a da spinaker nije podignut do kraja. Kako se vrh spinakera približava jarbolu povucite guy tako da tangun ne leži na pramčanom štraju i namjestite ga okomito na vjetar.
Za vrijeme podizanja spinakera glavno jedro i flok moraju biti popušteni da osiguraju pravilan trim i dovoljnu brzinu broda.
Kad je spinaker podignut do kraja spustite flok. Po laganom do umjerenom vjetru genoa se može spuštati dok se spinaker podiže.
Po jakom vjetru popustite škotinu floka i pričekajte dok se brod ne umiri nakon podizanja spinakera. Kad je brod pod kontrolom možete se vratiti na pramac i spustiti flok ili ga ostaviti kao „staysail“ da dodaje brzinu.

Nemojte zaboraviti zatvoriti pramčani prozor!

Ako je nastao zastoj pri podizanju spinakera nastavite jedriti s glavnim jedrom i flokom što brže možete da minimizirate gubitke.

 

 

Back To Top