Sidro je, možemo kazati, staro koliko i brod. U početku, dok su brodovi bili tek izdubljena ili spojena debla, za sidrenje je služio oveći kamen, ali s razvojem brodova i posebno nadgrađa, javlja se potreba za nečim boljim od stijene. Već u doba Feničana, za sidrenje služe jednostruke kuke isklesane od kamena. Vrlo brzo, kuka dobiva i drugi krak, a stari Grci dodaju i treći, poprečni, da bi se sidro sigurno ukopalo u dno.
Praktični Rimljani smislili su da se poprečni dio na palubi radi pospreme lako rastavlja, a koriste se sve više i sidra s četiri kraka, poput pandži. Odatle za staro četverokrako ribarsko sidro naziv mačak. Ova sidra nisu više od kamena, već im je struk od teškog drva, a krakovi su željezni.


Većina modernih sidara posjeduje zglob uz pomoć kojeg se na dnu pravilno okreću i ukopavaju. Zahvaljujući tom zglobu mogu biti lakša, i što je najvažnije, nema potrebe za poprečnom motkom koja otežava pospremanje i rad sa sidrom. Od sidara koja se koriste na manjim brodovima i jedrilicama, valja spomenuti: Danforthovo, plužno odnsno CQR sidro, Bruceovo, koje sliči troprstoj pandži te našeg starog ribarskog mačka. O tome koje sidro dobro drži na određenom dnu teško je govoriti uopćeno, no iskustvo nam kazuje da prva tri spomenuta tipa odlično drže na pjeskovitom i muljevitom dnu, dok na većoj travi ili na kamenu postoji mogućnost da vas neka iznevjere. Za prva dva tipa posebno je važno da ih prilikom sidrenja dobro ukopamo vožnjom unatrag.
Za sidro tipa Bruce potrebno je manje ukopavanja, jer drži podjednako na gotovo svim vrstama dna, ali je važno da to bude pravo Bruceovo sidro, jer ima replika kojima je težište na krivom mjestu i nisu pouzdane. To u načelu vrijedi i za Danforthovo kao i za plužno sidro (CQR). Poznati proizvođači, uostalom, na tržište puštaju samo testirane primjerke. Stoga, ne štedite na sidru, ne isplati se, jer sidro glavu čuva.

 


Odlične rezultate u sidrenju postiže na Jadranu i naš čuveni ribarski mačak. Prednost mu je dobro držanje i na kamenitom tlu i na travi, a nedostatak da ipak zauzima previše mjesta te nije praktično ako ga koristimo i izvlačimo preko sidrenog okna na pramcu. Za sva sidra vrijedi imati lanac barem u nekoliko početnih metara veza. Potrebna težina ovisi o veličini broda, ali i o tipu. Jedrilica stvara mnogo manje otpora na vjetar i time manje problema od motornog broda. Upravo na jedrilicu odnosi se ono nepisano mornarsko pravilo da na manjim brodovima, želite li biti mirni na sidrištu, sidro mora težiti najmanje onoliko kilograma koliko je metara dugačak brod. Naravno, na veće se krstaše ovo pravilo ne odnosi.

⇑ Bez obzira sidrite li po sredini uvale ili se krmom privežete na obalu, duljinu sidrenog lanca odredite tako da bude barem pet puta dubina do dna, u slučaju da nemate sidreni lanac, produljite sidreni privez i na sedam puta veću duljinu od dubine dna.

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top