Podizanje jedara

Koncentrirajmo se sada na podizanje jedara nakon isplovljavanja, a o manovrama i isplovljavanju pričat ćemo u nekom od sljedećih poglavlja. Za podizanje glavnog jedra, koje u pravilu prvo podižemo i posljednje spuštamo (zbog manjih brzina i izjednačenijih težišta manovra je lakša, pogledajte prethodno poglavlje), potrebno je brod postaviti ravno pramcem u vjetar. Ako jedrilica ima motor, to neće biti veći problem, važno je samo da priteg buma (vang), kratovi glavnog jedra i naravno sama škota glavnog jedra prilikom podizanja budu potpuno opušteni. Ako pak nemamo motor, da bismo okrenuli pramac u vjetar potrebno je nakon otiskivanja od obale doći do stanovite brzine.
Zato moramo prvo podići letno jedro pa čim uhvatimo dovoljnu brzinu, okrenuti brod ravno u vjetar i što brže podići glavno jedro. Ovakva manovra moguća je s lakšim jedrilicama i po slabijem vjetru gdje otpadanje pramca od vjetra zbog podignutog letnog jedra možemo donekle korigirati kormilom.
Kod težih jedrilica, u slučaju da trebamo dići jedra bez pomoći motora, brod se može još na vezu okrenuti u smjeru vjetra ili se, što je još jednostavnije, glavno jedro diže dok je krstaš usidren sidrom po pramcu i stoji točno u vjetar. Naravno, prilikom podizanja glavnog jedra posada treba biti izvan domašaja buma, uvijek spremnog na kojekakva iznenađenja dok se jedro ne napuše.

  • Postavljamo jednog mornara uz jarbol da prati jedro na mjestu gdje ulazi u žlijeb (grativ) jarbola. Veći krstaši najčešće imaju i klizače ušivene u jedro pa je u tom slučaju korisnije da mornar na jarbolu povlači podigač jedra (gindac) svom svojom težinom na mjestu gdje izlazi iz jarbola.
  • Drugi član posade mora biti na kraju podigača blizu vitla spreman da podigne jedro.
  • Treći član posade (ako postoji) mora biti na kraju buma da ga pridrži prilikom podizanja jedra da ne bi udarao po brodu.
  • Čovjek najbliži kokpitu i škoti jedra mora paziti da škota bude posve opuštena da bi se jedro dizalo bez poteškoća. Kad je sve spremno, čeka se zapovijed kormilara, koji za to vrijeme okreće pramac u vjetar.
  • Kad kormilar naredi “Diži jedro!”, namotajte podigač jedra oko vitla, otpustite vezice koje drže jedro na bumu i počnite podizati jedro.
  • Prilikom podizanja, pazite da jedro ne uđe ispod križeva ili između letećih pripona (pataraca). Ako zapne, otpustite malo podigač da ga oslobodite pa tek onda nastavite s podizanjem.
  • Kad dođete do kraja, podigač još malo pritegnite dok se jedro sasvim lagano ne istegne uz jarbol u smjeru dizanja. Nakon svega, učvrstite podigač, složite sada već oveći ostatak podigača i spremite ručicu vitla.

 

 


 

⇑ Na slici vidimo podizanje velikog regatnog genakera. Za uspjeh, važan je kut vjetra na brod i dobra podjela posla. Na većim krstašima istovremeno radi više članova posade, a pri složenijim manovrama dobro je da se posada prije dogovori. Ako se prilikom podizanja genaker napuše prije nego je podignut, možete biti u problemima. Po jačem vjetru jedra poput ovih se povezuju vunicom u kobasicu da se ne napušu prije nego se podignu.

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top