Jarbol je potporna struktura koja jedrima omogućava održavanje određene forme u različitim uvjetima na moru. U ovom poglavlju pojasnit ćemo na koje detalje je potrebno obratiti pozornost kako bi se postigao pravilan trim jarbola.

Na početku ćemo reći nešto o vrstama jarbola.
Ovisno o tome kako su opremljeni, jarboli mogu imati hvatište leta na vrhu ili mogu biti frakcionalni, mogu imati otvorene ili zatvorene križeve, kontrolna leta itd.
Danas se gotovo svi jarboli za regatne jedrilice izrađuju od karbona. Koje su prednosti karbona u odnosu na aluminij, vidjet ćemo u dijelu koji govori o materijalima za izradu jarbola. Također, pogledat ćemo koje pripone su se pokazale učinkovitijim od običnih čeličnih sajli.
U posljednjem, jedriličarski važnijem dijelu poglavlja, pojasnit ćemo kako bi trebalo trimati različite vrste jarbola u određenim vremenskim uvjetima.
Govorit ćemo o pritegnutosti pripona, prednjeg i krmenog leta, zatim o početnoj krivulji jarbola, te o uzdužnom (lateralnom) nagibu jarbola. 

iz knjige "Biti brži"

ing. pom. Stjepan Vitaljić

 

 

Back To Top